بسم الله الرحمن الرحیم

تبریک

سیزدهم رجب سالروز ولادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام  روز مرد و بزرگداشت مقام پدربر تمام پدران گل ایرانی و تاجیکی مبارک .