بسم الله الرحمن الرحیم

نگرانی از افزایش جمعیت در تاجیکستان

پایگاه خبری 'چرخ گردون 'تاجیکستان از افزایش جمعیت این کشور خبر داد و نوشت: روند روبه رشد جمعیت این کشور به لحاظ تشدید مشکلات اقتصادی، سبب نگرانی مقام های تاجیک و سازمان های بین المللی شده است.
آژانس آمار تاجیکستان اعلام کرد، جمعیت این کشور در 10 سال اخیر با بیش از 20 درصد رشد(یک میلیون و 442 هزار نفر)به هفت میلیون و 565 هزار نفر رسیده است.
سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرده بود، بیش از 2.5 میلیون نفر در تاجیکستان با کمبود مواد غذایی مواجه هستند.

منبع:http://tajik.irib.ir/persian/11464