بسم الله الرحمن الرحیم

بعثت

عیدمبعث، روز برانگیختن خرد، روز تولّد عاطفه و مرگ قساوت و شرارت برهمگان مبارک


به همین مناسبت مجلس جشنی در خانه ایران به همت سفارت حمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با حضور ایرانیان مقیم و دانشجویان و سایر ایرانیان حاضر در پایتخت تاجیکستان برگزار گردید که متاسفانه باحاشیه هایی تلخ همراه بود. از آنجا که امروز مصادف با آغاز دومین سال فعالیت این وبلاگ بوده و بنا دارم از این پس گزارش مراسم و اخبار را کمترمنعکس نمایم ، تنها به چند مورد اشاره کرده و انتظار دارم مسئولین برگزاری این مراسم در برنامه های آتی دقت بیشتری را معمول دارند.

1-  برگزار کنندگان مراسم پیش بینی اقامه نماز جماعت آنهم در این شب مبارک را نکرده و حتی پیش بینی تجهیز مکانی برای اقامه نماز فرادا هم نشده بود. وتاسف آوراینکه همزمان با وقت نماز گروه موسیقی به اجرا پرداخته و محری محترم  اشاره ای هم به وقت نماز نکردند.

2- چینش میز و صندلیها به روش رستورانی وعدم اشراف حضار بر تریبون باعث شده بود که افرادبا هم میزیهای خود در حال گفتگو و تبادل نظر باشندو بالطبع فضا برای مداحی و سخنرانی مناسب نبود.

3- از آنجا که همچون سایر برنامه های برگزارشده در  مسجد سفارت، سفیر محترم نتوانستند با حربه جمع کردن پرده بین قسمت زنانه و مردانه سکوت و آرامش نسبی را بر فضا حاکم سازند، از کوره در رفته و ضمن تهدید به عدم برگزاری مراسم به مناسبت های دیگر به جمع دانشجویان حاضر با بیان این مطلب که شما نمیتواند یک جمع سه نفره را اداره کنیدو... توهین نمودند.

4- به دنبال توهین سفیر یکی از دانشجویان اعتراض نموده که با همراهی گروهی از دانشجویان مواجه شده اما در یک اقدام دور از انتظار سفیر از عوامل سفارت خواستند که دانشجوی فوق را از محل خارج نمایند که این گفته و دستور ایشان واکنش هایی را در پی داشت.

5- ای کاش سفیر محترم که خوشبختانه در ادامه مراسم از جمع عذر خواهی کردند و سایر دوستانی که در اینگونه مراسم تریبون در اختیارشان قرار می گیرد عنایت می داشتند که اگر سخنانشان جالب و جذاب باشد مخاطبین بدون تهدید و ... شنونده سخن نغز خواهند بود.

 در هر حال با ابراز تاسف از آنچه که باعث شد این مراسم که می توانست مفرح و آموزنده باشد، مجدداً این عید بزرگ را تبریک عرض می کنم.