بسم الله الرحمن الرحیم

تبریک اعیاد شعبانیه

اعیاد شعبانیه،میلادامام حسین (ع)،حضرت عیاس(ع)،حضرت امام سجاد(ع)،حضرت علی اکبر (ع) وهمچنین امام حی وحاضر ، حضرت حجت بن الحسن العسگری -عج-  مبارک


شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

عطر نفس بقیه الله آمد

 با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین

  یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد