بسم الله الرحمن الرحیم

پیچین

 قبل از سفر به بدخشان سری به بازار فراوان زده تا مقداری موادغذایی و تحفه هایی ایرانی تهیه کرده و در طول سفر به همراه داشته باشم.

در بین اجناس بنجل و بی نام و نشان وطنی که در ایران خریداری نخواهند داشت و در تاجیکستان با قیمتهای تعجب آور بازار مکاره ای دارند برای خود،  "پتی بور مینو" با توجه به کیفیت ،قیمت و تاریخ مصرفش نظرم را جلب کرد، مقداری خرید کرده و در طول سفر هم مصرف کرده هم در مواجه با کودکان با صفای تاجیک به آنها پیشکش می کردم. تا اینکه موجودی ته کشید، اما جای نگرانی نبود چرا که تقریباً در همه "مگزین" (مغازه) های پشت کوهی می توانستی "پیچین مینو" را با قیمتی نه آنچنان گران دسترس کنی .

 در این سفر دورترین مکانی را که رفتم چشمه بی بی فاطمه زهرا "س" بود که برای رسیدن به آنجا حتی اگر "ماشین هرجا گرد"(شاسی بلند) هم وسیله راه باشد از دوشنبه تا آنجا قریب بیست ساعت باید "حی" (رانندگی) کنی. بله حدس شما درست است در آنجا هم حضور این کالای ایرانی خرسند کننده بود.

امید اینکه محصولات باکیفیت ایرانی نیازهای هموطنان را برطرف کرده و بازارهای جهانی را  تسخیر