بسم الله الرحمن الرحیم

ترجمه منظوم قرآن امینیان

کرم خدا امینیان قرآن‌پژوه و مترجم قرآن کریم چندین سال از عمر خود را بر روی ترجمه منظوم قرآن صرف کرد و توانست یکی از بهترین ترجمه‌های منظوم قرآن کریم را ارائه کند.

ا ز آنجا که هر سوره از قرآن به مسائل متعدد و موضوعات مختلفی پرداخته است، مرحوم امینیان برخلاف مترجمان منظوم قبلی، در ترجمه سوره های قرآن کریم یک وزن به خصوص را انتخاب و اعمال نکرده، بلکه برای هر سوره وزنی مطابق با حال و هوای آن انتخاب و ترجمه را بر اساس آن انجام داده است تا از یکنواختی آن جلوگیری به عمل آورد.

ترجمه در قالب مثنوی، دوبیتی، نو و یا قطعه است و مترجم تمامی افزوده های توضیحی خود را که به دلیل ضرورت شعری یا کمبود وزن اضافه کرده برای حفظ امانت درون قلاب قرار داده است.

مترجم در مقدمه ترجمه خود می‌گوید: برای دستیابی به ترجمه قرآن مجید به بهترین صورت، از قالب‌های نظم سنّتی استفاده کردم که به مذاق‌ها سازگارتر و با علائق و سلیقه‌ها مأنوس‌تر است. بعلاوه چون ممکن بود انتخاب یک وزن برای تمام سوره‌ها موجب ملال خاطر خواننده باشد از این رو برای هر سوره یا هر چند سوره وزنی از وزن های‌شعر فارسی چنان انتخاب شد که با حال و هوای سوره وپیام آن متناسب‌تر باشد. این تنوع وزن که در ترجمة منظوم قرآن مجید نادر است، هم تازگی و طراوتی به اثر بخشیده و هم از یکنواختی وزن که بیشتر مخصوص داستان‌ها و قصص می‌باشد، پرهیز شده است. در نظم این اثر از صنایع لفظی و معنوی،‌کمتر استفاده شده است زیرا بیم آن می‌رفت که تحریف در الفاظ و قلب در معانی حاصل شود. بنابراین سعی شده است هر لفظی بصورت اولیه خود به قالب نظم درآید، ترجمه منظوم بعضی سوره‌ها در قالب مثنوی، برخی در قالب دوبیتی نو و برخی در فُرم قطعه صورت پذیرفته است، هر جا به ضرورت شعری و کمبود وزن به ایراد حشو یا توضیحی نیاز بوده آن را بین 2 قلاب قرار دادم: تا اینکه امانت حتی المقدور رعایت شده باشد.

کرم خدا امینیان متولد سال 1304 شهرستان نهاوند استان همدان بوده است که در 24 اسفندماه سال 1387 به علت عفونت ریوی درگذشته است.