بسم الله الرحمن الرحیم

عید رمضان مبارک

حافظ منشین بی می و معشوق زمانی

کایام گل و یاسمن و عید صیام است


 فطر، پایان میهمانی خالق، عید خلقتی نو برای آنانی است که از ضیافت انسان سازی رمضان سرافراز بیرون آمده اند. فطر شادی و دست افشانی بر اتمام ماه رمضان شریف نیست،بلکه بنابوده است که رمضان با سحرهاو افطارهایش، با شبهای قدر و مناجاتهایش از ما آدمی دیگر بسازد.

 انشاالله تعالی درعید فطر دریابیم که از نو متولد شده ایم و تازگی را در روح و جان خود احساس کنیم.