بسم الله الرحمن الرحیم

بیماری های فرهنگی

می دانیم علیرغم همه تلاش هایی که در راستای شناساسازی«فرهنگ»  صورت گرفته است  و با عنایت به تعاریف بسیار زیادی که از آن شده است تا کنون تعریفی جامع و مانع از «فرهنگ»   ارائه نگردیده است، چرا که«فرهنگ»  از یک مقوله ی متجانس نبوده و بریک واقعیت مفرد نیز دلالت نمی­کند، بلکه تعداد زیادی از عناصر در سطوح مختلف را در برمی­گیرد از جمله: عقاید، عواطف، ارزش ها، هدف ها، کردارها، تمایلات و اندوخته ها.

اما نکته جالب اینجاست که تقریباًً همه آنها که «فرهنگ»  را تعریف کرده­اند بر «مجموعه»  بودن آن اذعان داشته وآن را زنده و پویا دانسته اند. من هم به عنوان یک کارگزار فرهنگی با توجه به مطالعات و سالها درس آموزی و شاگردی در عرصه نظر و عمل فرهنگی؛  "فرهنگ را مجموعه ای ارگانیک از مولفه های هویت بخش " تعریف کرده ام.

 ارگانیک بودن این «مجموعه»  نمایان­گر زنده و پویا بودن «مجموعه» است واشاره به این نکته دارد که مولفه­های تشکیل دهنده این «مجموعه»  و اجزاء و عناصر هرمولفه زنده ، میرا  و  زاینده­اند.

 بیماری یا مرض، ناهنجاری جسمی یا روانی است که به علل ژنتیکی، اختلال عملکرد یاتنش دربیمار یا مرتبطین با او ایجاد می‌گردد ؛ پس هر موجود زنده در طول حیات خود اگر مادرزاد و ژنتیکی بیمار نباشد  ممکن است دچار بیماری شود . فلذا باید پذیرفت که«فرهنگ»  به عنوان یک موجود زنده اگربذات بیمار نباشد ممکن است دچار بیماری شده و نیازمند به طبیب و درمان گردد.

در یک بررسی اولیه به این جمع بندی رسیدم که بسیاری از بیماریهای«فرهنگی»  نشانه ها و علائمی همچون نشانه ها و علائم بیماریهای انسانی دارد و در واقع می توان از این بیماریها به عنوان بیماریهای مشترک بین انسان و«فرهنگ»  یاد کرد. این اشتراک از دو جهت است اول اینکه علائم و نشانه های مشترک دارند و دوم اینکه این بیماریها از انسان به «فرهنگ»   و از«فرهنگ»  به انسان سرایت می کنند.

فلذا تلاش خواهم کرد در نوشتارهایی مجزا به بررسی برخی از بیماریهای که «فرهنگ»  هر جامعه و موضوعی می تواند بدان گرفتار شود از جمله موارد زیرین پرداخته و در حد امکان برای آنها نسخه هایی را بپیچم. امیدوارم با نظرات ارزشمند خود اینجانب را در این راستا مدد رسان باشید.

آپاندیسیت فرهنگی

آستیگماتیسم فرهنگی

آلرژی فرهنگی

 آلزایمر فرهنگی

آنفلوآنزا ی فرهنگی

 وسواس  فرهنگی

اسهال فرهنگی

افسردگی فرهنگی

ایدز فرهنگی

بواسیر فرهنگی

پارکینسون فرهنگی

جذام فرهنگی

دیابت فرهنگی

زگیل فرهنگی

سرطان فرهنگی

قانقاریای فرهنگی

کزاز فرهنگی

گریپ فرهنگی

میگرن فرهنگی

نقرس فرهنگی

هاری فرهنگی

هپاتیت فرهنگی