بسم الله الرحمن الرحیم

توانمندی و توانمند سازی

 

(درحاشیه مراسم تودیع و معارفه مسئول کمیته امداد امام خمینی-ره- در تاجیکستان)

انسان در طول حیات خویش باید ایفاگر نقش های متنوع و متعددی باشد. و موفقیت انسان در آن است که با توانمندی نه تنها از عهده ایفای نقش برآید که دیگران را نیز برای ایفای نقش های خود توانمند سازد. در عرصه های اجتماعی  همواره با افرادی مواجه هستیم که ایفاگر نقش های اصلی اجتماع یعنی؛ "عالم" ، "عامل" و "امر" هستند و آنها که از عهده ایفای هیچ یک از این نقش ها برنیایند در نقش عاجز و درمانده فرو خواهند رفت.

در این بین  یافت می گردند بزرگانی که هم توان ایفای هر سه نقش را دارند و هم درهر نقش توانمندانه  عالم و عامل و آمر هستند. یعنی هم به نقش دریافتی خود عالم هستند و هم با توانمندی عامل به وظایف نقششان بوده و آنجا که ایجاب می کند با امر کردن و مدیریت دیگران آنها را در راستای انتظاراتی که از آن نقش وجود دارد بکار می گیرند.

امروز جمعه (24/6/1391) یکی از این بزرگان که با تلاشی چهارساله درکمیته امداد امام خمینی(ره) تاجیکستان با توانمندی کامل و با ایفای عالمانه و عاملانه نقشش در میان موجی از دوستداری و نگرانی تودیع گشت.

برادر بزرگوار "سید جواد رضوی" نمونه ای از یک مدیر موفق و اثرگذار است که در میان اشک و اندوه "توان پذیرانی" که به همت او و همکاران پرتلاشش "توانمند" شده بودند تودیع شد و میدان را به مدیری دیگر( جناب آقای عبادی)  سپرد تا او هم محک بخورد. توفیق جناب رضوی و تودیع خاطرمانی که برای او انجام شد ثمره قابلیتهای منحصر به فردی بود که به این بزرگوارتوان ایفای نقش های متعدد و متنوعی بخشیده است. ایشان نمونه ای از یک کارگزار موفق جمهوری اسلامی است که کار مدیریتی و مسئولیتی خود را با شناخت باورها و نشان این باورداشتها در حوزه مدیریتی و جامعه هدفی که باید برای آنها کار می کرد انجام داد و از همین روی است که از ایشان باید به عنوان یک کارگزار فرهنگی موفق یاد کرد، یک فعال فرهنگی که در تودیعش آنها که از او یاد و توان گرفته بودند از حسن خُلق، نفوذ کلام، لبخند ملیح، صدای خوش، هنر معلمی،دلسوزی، پرتلاشی و...او نقل و با اشک دیده بدرقه اش کردند.

امید آنکه سایر مدیران ایرانی فعال در تاجیکستان که در این مراسم باشکوه حضور داشتند به خود آمده و فعالیت های خود را به گونه ای سامان دهند که در روز ترک پست و جایگاه شرمنده نگشته و دعای خیر بدرقه راهشان باشد.