بسم الله الرحمن الرحیم

فیلسوف فرهنگ

ظاهراً ما نیازی به فلسفه نداریم و فلسفه هیچ نیازی از نیازهای ما را رفع نمی‌‌کند.

دکتر رضا داوری اردکانی ملقب به «فیلسوف فرهنگ»  به این سوال که فلسفه به چه کار می آید؟ در کتاب «ما و تاریخ فلسفه اسلامی» پاسخ داده است.

منبع:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910711000522