بسم الله الرحمن الرحیم

روزی در کوچه ما هم توی می شود

در پی تشدید تحریم ها بر علیه ایران و لغو پروازهای چند شرکت خارجی به ایران ، شرکت تاجیک ایر هم پروازهای خود به ایران را کنسل نمود. در مورد دلایل این تصمیم تاجیک ایر گپ های مختلف و متفاوتی نقل می شود اما آنچه که مهم است همزمانی این تصمیم با تصمیم چند شرکت هوایی دیگر و تشدید تحریم هاست. در این باره باید به مسئولین شرکت تاجیک ایر با گلایه این مثل تاجیکی را گفت که :

"روزی در کوچه ماهم توی (عروسی) می شود"

معمولاً تاجیکان هنگامی که در زمان سختی و مشکل داشتن دوست یا آشنایشان توجهی به مشکل آنها نداشته یا اینکه دوست و آشنا در هنگام خوشی یاد آنها را نمی نماید از این مثال استفاده می کنند و به طرف در کنایه می گویند که نوبت خوشی ما هم میرسد.