بسم الله الرحمن الرحیم

سیاستگذار فرهنگی

بدون هیچ مقدمه و با تاسف فراوان چند برش از مصاحبه «سیدمرتضی حسینی» نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس را باز نشر می نمایم.

1- فرهنگ یعنی مجموعه‌ای از آداب، سنن، دین، مذهب و همه آن چیزی که یک عده به آن دین می‌گویند و عده‌ا‌‌ی به آن فرهنگ می‌گویند.

2- همیشه در حال کار فرهنگی بوده‌ام.

3- اعتقاد دارم که اگر فرهنگ درست شود، امنیت هم درست می‌شود، صنایع و چیز‌های دیگر نیز درست می‌شود. هر مشکلی که داریم در فرهنگمان است.

4- دانشگاه‌های علوم انسانی. علوم انسانی یکی از معضل‌های مهم فرهنگی است که تربیت‌شدگان علوم انسانی هستند که مدیر هستند و همین می‌شود که مدیریت‌های ما مشکل دارد.

5- اگر وزیر ارشاد بودم در سه بخش کار‌هایم را اولویت قرار می‌دادم، یکی از آن‌ها بحث فرهنگ عمومی است و بخش دوم تربیت هنرمندان متعهد و بخش سوم کنترل سینما و تئاتر.

6- جنگ نرم مانند موریانه‌ای است که بدون دردسر در ظاهر پیش می‌آید و خورنده اعتقادات و فرهنگ جامعه است.

نقطه نظرات این کارکزار و سیاستگذار فرهنگی را در آدرس زیر ببینید.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910723001123

http://ghanoononline.ir/News/Item/41198/19/%D9%85%D9%87%D