بسم الله الرحمن الرحیم

عیدقربان، جشن رهیدگی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین

بر همه ابراهیمیان مبارک باد 

 

امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درپیام عیدقربان خود گفت : "یکی از فضیلتهای نیک و پسندیده این عید مبارک دراز کردن دست شفقت به سوی مردم کم بضاعت، پیران برجامانده و یتیمان و درماندگان می‌باشد."

پرزیدنت رحمان، همچنین با تأکید به نقش تربیت انسان در دین مبین اسلام و یادداوری از قانون "در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیّت فرزند" گفته است که در برابر دولت، والدان نیز برای تربیت فرزندان سالم جوابگو هستند. آقای رحمان افزوده است: "همیشه در خاطر باید داشت که آینده دولت ما نورسان و جوانان هستند. بنائا ما می‌خواهیم که جوانان و نورسان کشورمان با رفتار و گفتار و پندار نیک خویش نمونه عبرت باشند، همچون اشخاص خوش‌اخلاق و نیک‌سرشت به کمال رسند، صاحب علم و صاحب کسب گردند، برای رشد و پیشرفت و حمایت از منفعتهای وطن عزیزمان - تاجیکستان سعی و تلاش ورزند."