بسم الله الرحمن الرحیم

عید سعید قربان برهمه نغز اندیشان مبارک

اعمالتان مقبول وحج نصیبتان

عید سعید قربان ازجمله اعیاد اصلی و بسیار مهم در تاجیکستان است . به مناسبت این روز سروردولت ، جنابعالی (امام علی رحمان- رئیس جمهور) پیامی خطاب به مردم داده و مردم پس از اقامه نماز عید در مساجد با لباسهای نو و آراسته به عیدکنی (عید دیدنی) رفته و بر سر دسترخان

 

 یکدیگر نشسته و برای صاحبخانه طلب صحت و سلامت و برکت  می نمایند.بازارهای دوشنبه هم از چند روز قبل از عید حالت ویژهای به خود گرفته و شب قبل از عید  تردد در بازار بسیار مشکل بود و در این بین افزایش قیمتها و عرضه جنسهای کم صفت یا بی صفت (بی کیفیت) بسیار چشمگیر است.