بسم الله الرحمن الرحیم

قرائتی نو از بایسته ها و نبایسته ها برای علما و مبلغان

حجت الاسلام محسن قرائتی در گردهمایی بزرگ مبلغات حوزوی و سنتی استان گلستان  :

راه رشد شما اینست که فیلم نبینید، من از ابتدای انقلاب فیلم ندیده ام و روزنامه هم نمی خوانم، روزنامه باعث به روز شدن علم شما نمی شود بلکه تفسیر بخوانید، من نه فیلم دیده ام و نه روزنامه خوانده ام اما ۴۰ کتاب نوشته ام. 

منبع:

http://www.asriran.com/fa/news/241463/