بسم الله الرحمن الرحیم

ریش

سایت اسلام نیوز اعلام کرده است که طول ریش مردان تاجیک باید حداکثر به اندازه یک قبضه باشد. برای زنان نیز حدود حجاب، پوشاندن اندام به جز صورت و دست ها تا مچ مقرر شده است.اما درباره "عواقب بلندتر بودن ریش مردان از یک قبضه"، هیچ توضیحی نداده است.

گفته می شود این تصمیم به درخواست کمیته دولتی امور دینی تاجیکستان اتخاذ شده است. این کمیته نیز از دادن پاسخ به این پرسش که دلیل گرفتن چنین تصمیمی چه بوده است، خودداری کرده است. در تاجیکستان انتقادها از شورای علمای اسلامی این کشور به دلیل وابستگی به کمیته دولتی امور دینی در حال افزایش است؛ چرا که این شورا در قبال محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده نسبت به حجاب بانوان دانش آموز و دانشجو، جلوگیری از ورود پسران زیر 18ساله به مساجد، بستن و تخریب مساجد و جریمه کردن افراد برای آموزش انفرادی قران و علوم اسلامی هیچ واکنشی نشان نداده است.