سوره نازعات

Сураи Нозиот

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

سرآغاز گفتار نام خداست

که بخشنده و مهربان خلق راست

Сароғози гуфтор номи Худост,

Ки бахшандаву меҳрбон  халқрост.

قسم بر ملائک که قهر افکنند

بسختی زکفار جان بَرکَنَند"1"

Қасам бар малоик  ки қаҳр афкананд,

Ба сахтӣ зи куффор Ҷон баркананд . (1)

بدیگر ملائک که با اعتزاز

ستانند از مومنان جان به ناز"2"

Ба дигар малоик  ки бо эътизоз ,

Ситонанд аз мўъминон Ҷон ба ноз . (2)

قسم بر ملائک که بس تیزرو"3"

بگیرند پیشی زهم  نوبنو"4"

Қасам бар малоик  ки бас тезрав , (3)

Бигиранд пешӣ зи ҳам нав ба нав . (4)

نمایند تدبیر کار عباد

که یکروز میآید از ره  معاد"5"

Намоянд тадбир кори ибод ,

Ки як рўз меояд аз раҳ маъод . (5)

بلرزد زمین با یکی  زلزله"6"

بلرزد دگر باره  بی فاصله"7"

Биларзад замин бо яке зилзила , (6)

Биларзад дигарбора бефосила . (7)

قلوبی در آن­روز ترسنده­اند"8"

ز وحشت دو دیده برافکنده­اند"9"

Қулубе дар он рўз тарсандаанд , (8)

Зи ваҳшат ду дида барафкадаанд . (9)

بگویند اکنون بگاه حیات

که ما زنده گردیم بعد از وفات؟"10"

Бигўянд акнун  багоҳи ҳаёт ,

Ки мо зинда гардем баъд аз вафот ? (10)

چو پوسیده گردیدمان استخوان

دگرباره آیا بیابیم  جان؟"11"

Чу пўсида гардидамон устухон ,

Дигарбора оё биёбем Ҷон ? (11)

بگویند اگر جان بیابد جسد

زیان­های بسیار برما رسد"12"

Бигўянд  агар Ҷон биёбад Ҷасад ,

Зиёнҳои бисёр бар мо расад . (12)

ولی بازگشتی که گویند از آن

به یک بانگ، واقع شود ناگهان"13"

Вале бозгаште  ки гўянд аз он ,

Ба як бонг воқеъ шавад  ногаҳон . (13)

همه حاضران آیند بی­اختلاف

به روی زمینی  که گردیده صاف"14"

Ҳама ҳозирон оянд беихтилоф ,

Ба рўи замине  ки гардида соф .(14)

رسیده زموسایت آیا خبر

وزآن سرگذشتش که آمد بسر؟"15"

Расида зи Мусоят оё хабар ,

Ва з-он саргузашташ ки омад ба сар ? (15)

زمانی که در وادی پاک طور

ندا کرد او را خدای غفور"16"

Замоне ки дар водии поки Тур ,

Нидо кард ўро Худои ғафур . (16)

برو سوی فرعونِِِ طاغی"17"بگو

که خواهی دلت را کنی  پاکخو؟"18"

Бирав сўи Фиръавни тоғӣ  (17) бигў ,

Ки хоҳӣ дилатро кунӣ покхў ? (18)

نشانت دهم راه پروردگار

که گردی خداترس و پرهیزکار"19"

Нишонат диҳам роҳи Парвардигор ,

Ки гардӣ худотарсу парҳезкор . (19)

مِهین معجزاتی بدادش نشان"20"

ولی خواند کذبش چو گردنکشان"21"

Меҳин мўъҶизоте бидодаш нишон , (20)

Вале хонд кизбаш чу гарданкашон . (21)

زموسی بگرداند روی از منی

بپرداخت بر کینه و دشمنی"22"

Зи Мусо бигардонд рўй аз манӣ  ,

Бипардохт бар кинаву душманӣ . (22)

فراخواند و بر مردمان زد ندا"23"

که من بِه­دهم پرورش از خدا"24"

Фаро хонду бар мардумон зад нидо , (23)

Ки ман беҳ диҳам парвариш аз Худо . (24)

خدا هم عذابش پدیدار کرد

بدنیا و عقبی گرفتار کرد"25"

Худо ҳам азобаш падидор кард ,

Ба дунёву уқбо гирифтор кард . (25)

در این داستان، عبرتی هست راست

کسی را که ترسی زیکتا خداست"26"

Дар ин достон ибрате ҳаст рост ,

Касеро  ки тарсе зи Яктохудост . (26)

بود خلقت آدمی سخت­تر

ویا آسمان­های بالای سر؟"27"

Бувад хилқати одамӣ сахттар ,

Ва ё осмонҳои болои сар ? (27)

برافراشت سقفش بدینسان بلند

به اندازه­ای خاص بی چون و چند"28"

Барафрошт сақфаш бад-ин сон баланд ,

Ба андозаи хоси бечуну чанд . (28)

شبش را بفرمود تاریک و تار

ولی روز آن را نمود آشکار"29"

Шабашро бифармуд торику тор ,

Вале рўзи онро намуд ошкор . (29)

زمین را بگسترد این­گونه ناب"30"

برآورداز آن چراگاه و آب"31"

Заминро бигустард ин гуна ноб , (30)

Баровард аз он чарогоҳу об . (31)

شده لنگری کوه برکامتان"32"

دهد بر شما سود و بر دامتان"33"

Шуда лангаре кўҳ бар коматон , (32)

Диҳад бар шумо суду бар доматон . (33)

چو آن روز عظمی بیاید به پیش"34"

بشر یاد میآرد از کار خویش"35"

Чу он рўзи узмо биёяд ба пеш , (34)

Башар ёд меёрад аз кори хеш . (35)

پدیدار گردد جهنم  زدور

ببیند ورا چشمِ دارای نور"36"

Падидор гардад Ҷаҳаннам зи дур ,

Бубинад варо чашми дорои нур . (36)

هرآن سرکشی"37"کو جهان را گزید"38"

بدوزخ در اُفتد که اورا سزید"39"

Ҳар он саркаше (37) к-ў Ҷаҳонро гузид, (38)

Ба дўзах дарафтад  ки ўро сазид . (39)

ولی هرکه ترسید از ایزد مدام

ز پرهیز بر نفس خود زد لگام"40"

Вале ҳар кӣ тарсид аз Эзад мудом ,

Зи парҳез бар нафси худ зад лигом . (40)

بدون شک آید بباغ بهشت

که نیکی نمود و بدی را بهشت"41"

Бидуни шак  ояд ба боғи биҳишт ,

Ки некӣ намуду бадиро беҳишт . (41)

بگویند کی محشر آید ز در؟"42"

بگو من ندانم، ندارم خبر"43"

Бигўянд  кай маҳшар ояд зи дар ?  (42)

Бигў ман надонам , надорам хабар . (43)

سرانجام بر سوی پروردگار

شود منتهی روز سخت شمار"44"

СаранҶом бар сўи Парвардигор ,

Шавад мунтаҳӣ рўзи сахти шумор . (44)

تو تنها بترسان ز روز جزا

کسی را که  او خود بترسد سزا"45"

Ту танҳо битарсон зи рўзи Ҷазо ,

Касеро  ки ў худ битарсад сазо . (45)

چو روز قیامت بیاید ز راه

بگویند کفار و حیران نگاه

Чу рўзи қиёмат биёяд зи роҳ ,

Бигўянд куффору ҳайрон нигоҳ .

که در گور خود خفتیم و کوتاه بود

شبی بود یا یک سحرگاه بود"46"

Ки дар гўри худ хуфтему кутоҳ буд ,

Шабе буд ё як саҳаргоҳ буд . (46)