بسم الله الرحمن الرحیم

تغییر آیین‌نامه ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارجی

مدیرکل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تلاش دو ساله برای تغییر آیین‌نامه ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان دانشگاه‌های خارج از کشور، گفت: ساختار این آیین‌نامه به طور کلی تغییر خواهد کرد. 


مجلس آرا در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه پس از دو سال تلاش این آیین‌نامه کامل شده است، اظهار کرد: در حال حاضر آیین‌نامه برای تصویب به وزیر علوم داده شده که پس از طی این مراحل ابلاغ خواهد شد. 

وی با اشاره به رتبه‌بندی اخیر دانشگاه‌های خارجی، گفت: قطعا این رتبه‌بندی تاثیر بسزایی در ساختار آیین‌نامه جدید خواهد داشت و ساختار قبلی آیین‌نامه را بر هم می‌زند. 

تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱ ساعت ۰۱:۲۹ در آدرس: http://alef.ir/vdcjiievouqeamz.fsfu.html?175658