بسم الله الرحمن الرحیم

عکّاس

در تاجیکستان عکاسی مورد علاقه همه است جدای از آنها که به دوربین عکاسی حرفه ای و آماتور مجهزند امروزه با فراگیرشدن تلفن های همراه همه عکاس یا به تعبیر تاجیکان صورتگیرند. صورتگیری در این کشور هم کاری جذاب و کم دغدغه است . هرسو که بنگری دنیایی از رنگهای شاد است که ثبت و ضبط آنها کاری است لذتبخش و اگر  ملاحظه صورتگیری از "ملیسه" (پلیس) و مراکز"حربی" (نظامی و امنیتی) و برخی از "کمپیران"(پیرزنان) و "موسفیدان"(پیرمردان) که صورتگیری را "اوبال"(گناه) می دانند، بکنیم معمولاً  دچار مشکلی نخواهیم شد. به عنوان یک توریست  اگر از تاجیکان درخواست بکنید هرگونه ژستی را هم گرفته و خود را در اختیارتان گذاشته تا عکس مطلوب خود را بگیرید .

اما جالب است بدانیم که در تاجیکستان صدا یا آواز عکاس برخی اوقات "زیاد بد"(خیلی زیاد) بلند شده بعضی آدمان  را "بسیار بد"(خیلی زیاد) "سرویران"( عصبانی) کرده "نسترینشان" را گریزانده(ناراحتشان کرده)، طبعشان را خیره و بعضاً می ترساند و بعید نیست که هرآنچه که دم دستشان آید به سمت صدا "پرتاف" (پرتاب)کنند....

.

.

.

عکاس= پارس سگ – صدای سگ