بسم الله الرحمن الرحیم

جریمه اقامه نماز

  کمیته دولتی امور دینی تاجیکستان، یک شهروند این کشور را به خاطر اقامه نماز ظهر در محله زرفشان 280 سامانی جریمه کرده است.

به گزارش سایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، جمعه خان غیاث اف؛ معاون اول رئیس کمیته یادشده بر اساس پیشنهاد کارمندان پلیس، محسن ایشمیرزایف ساکن شهرستان پنجکند را که در دوشنبه به سر می برد، برای  اقامه نماز ظهر در محل فعلی برگزاری مراسم و نشست ها که پیش از این، به عنوان نمازخانه استفاده می شد، 280 سامانی جریمه کرده است.

در حکم این مقام کیته دولتی امور دینی تاجیکستان تاکید شده است که محسن ایشمیرزایف با این رفتار خود قانون ممنوعیت اقامه نماز در اماکن عمومی را نقض کرده است.

بر اساس قانون "آزادی اعتقادات و فعالیت سازمان های دینی در تاجیکستان "، اقامه نماز در ادارات و مراکز دولتی ممنوع ولی درقبرستان ها مجاز می باشد.

منبع: http://tajik.irib.ir/persian/news/%D8%AA%D8