بسم الله الرحمن الرحیم

فرکانس جدید تلویزیون‌های تاجیکستان

برای دریافت تلویزیونهای تاجیکستان از فرکانس‌های جدید استفاده نمایید.

Satellite ABS-1 75 degree East
Frequency 12690 MHz
Symbol rate 4.65 ms/s
FEC 2/3
8PSK
Polarization Vertical
Standard DVB-S2, MPEG-4, H.264 AVC  


   منبع:

http://www.torghabehonline.com/news/detail.asp?id=12530