بسم الله الرحمن الرحیم
عمامه چینی
 چین  اخیرا اقدام به تولید عمامه برای طلاب و روحانیون کرده است که بصورت افسار گسیخته در بازرهای کشورهای اسلامی بخصوص کشورهای عربی در حال پخش است 
طراحیاین عمامه ها  جدید و  با عمامه های سنتی متفاوت است و معلوم نیست که با چه هدفی این تغییر در این عمامه ها انجام شده است.
حتی در این عمامه ها مارک  «مدین چینا» نیز مشاهده می شود که در داخل عمامه چاپ شده است.
منبع:
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/199018/%D9%88%D8%B1%