بسم الله الرحمن الرحیم

جشن ژورنالیستها

11 مارس در تقویم تاجیکستان روز مطبوعات و جشن  ژورنالیستان است .

این روز را به همه ژورنالیستهای تاجیک چه آنها که عضو اتفاق ژورنالیستهای تاجیکستان  هستند و چه آنها که هنوز این افتخار نصیبشان نشده است ، تبریک گفته  برایشان نغزی و برار کار آرزو دارم. انشاالله که همه کارهایشان ساز و تنج باشدو به آنچه که مد نظرشان است برسند.