بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و عید تان مبارک

همواره وجودتان سالم

قلبتان سرشار از عشق

حالتان خوش

و خواسته هایتان برآورده باد

سربلند و رستگار باشید