بسم الله الرحمن الرحیم

آوازه و حقیقت

به استحضار دوستان و مخاطبین عزیز می رساند درپی درج مطلبی عاری از حقیقت در شماره 14 نشریه آوازه و حقیقت تاجیکستان و عکس العمل به هنگام دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای تاجیکستان با هماهنگی مقام های مسئول در سفارت و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان جوابیه ای تهیه و با پیگیریهای انجام شده ، نشریه مذکور جوابیه فوق را در شماره 15 خود درج نمود. هرچند که متاسفانه در همین شماره ادامه مطلب قبلی هم به چاپ رسیده است.

امید آنکه در عرصه رسانه ای تاجیکستان شاهد چنین مباحثی نبوده و مسئولین مربوطه هم سازوکاری برای رصد و موضع گیری و ارائه مطالب مناسب به رسانه های تاجیکستان پیش بینی نمایند.