بسم الله الرحمن الرحیم

استقامت

استقامت کردن در تاجیکستان یعنی زندگی کردن و به خانه­های مسکونی هم خانه­های استقامتی اطلاق می­شود. هر چند که تاجیکان در خانه­های مسکونی یا به زبان دومشان(روسی) در "دام­ها" زندگی می کنند نه استقامت اما غیر تاجیکان باید به واقع استقامت داشته و در این خانه ها در قبال مشکلات استقامت کنند.


کسانی که به دوشنبه تاجیکستان می آیند سه گزینه برای انتخاب محل استقامت کردن پیش روی دارند:

1-  مراجعه به مهمانخانه ها(هتل) که کم هم نیستند و بعید است در هیچ زمانی جای خالی نداشته باشند . استقامت در این مهمانخانه ها روزانه بین 30 تا 200 دلار هزینه در بردارد. البته در این هتل ها هم باید استقامت کرد.چون هیچ تناسبی بین هزینه و امکانات وجود ندارد.

2-  اجاره خانه های روزانگی ( روزانه) برای استقامت که بین 20 تا 100 دلار در روز هزینه برمی دارد.

3-  اجاره ماهگی (ماهانه) خانه که با توجه به موقعیت و امکانات از 200 دلار تا 1500 دلار در ماه تمام می شود.

البته برای دانشجویان راه چهارمی هم وجود دارد که مراجعه به خوابگاههای دانشگاهی با هزینه روزانه بین 1تا 10 دلار می باشد .

اما چگونه محل استقامت را بیابیم. در تاجیکستان بنگاه معاملات ملکی آنگونه که در ایران رایج است وجود نداشته و تنها تعدادی از "اپه­ها" و "خاله­ها" و بعضاً "اکه­ها"آدرس خانه های اجاره ای را داشته و می توان از خدمات آنها بهره گرفت .از آنجا که این اپه ها و خاله ها و اکه ها تابلو نداشته و تنها امکان ارتباط با آنها تلفن است.که باید به آنها دسترسی یافت .البته آنها که می توانند روسی یا سرلیک بخوانند گزت(روزنامه) رکلاما را هم می توانند تورق نمایند. اما چند نکته قابل توجه در ارتباط با کرایه خانه اعم از ماهگی و روزانگی:

1-  قبل از گرفتن خانه حتماً آن را با دقت دیده و به ویژه حاجت خانه(سرویس بهداشتی) و آب بازی خانه(حمام) آن را کنترل نمائید.

2-  از میزان کشتگی (قطع) برق و آب آن در طول روز یقین حاصل کنید.

3-  سعی نمائید کرایه بیش از یکماه را در ابتدا ندهید چرا که اگر در ماه اول به مشکل برخورد کردید بتوانید جابجا شوید.

4-  تلویزیون را کنترل کرده و از پخش شبکه های مورد نظرتان مطمئن شوید . وعده را که بعداً "ساز"(درست-میزان) می شود را نپذیرید.

5-  اثاث آشخانه(آشپزخانه) را از نظر گذرانده و از سلامت یخچال و اجاق و... مطمئن شوید.

6-  از داشتن امکان گرمایش و سرمایش و سلامت آنها مطمئن شوید.

7-  حق الزحمه یابنده خانه تنها 50 سامان است.