بسم الله الرحمن الرحیم

محاکمه

 در چهاردهمین روز ماه روان (14/12/2010) در حضور جمعی از مسئولین و کارشناسان تاجیکستان از سوی امام­علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیش نویس "لایحه قانونی جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند " ارائه و مقررگردید که در طول 2.5 ماه این لایحه از سوی آحاد جامعه بررسی شده و نقطه نظرات و پیشنهادات عرضه شود .


به این بهانه همه شبکه های تلویزیونی تاجیکستان اقدام به برگزاری میز مدور(گرد) و گفتگو با کارشناسان کرده و همچنین با میکروفون آزادی که در فضاهای عمومی در اختیار افراد قرار می گیرد  نقطه نظرات و پیشنهادات را دریافت می دارند. جدای از محتوای این لایحه که در حال برگرداندن آن به خط نیاکان(فارسی) هستم و انشاا.. در این وبلاگ هم به محاکمه آن خواهیم پرداخت ، شیوه عمل و حساس کردن آحاد جامعه و زمینه سازی برای اجرای یک قانون بسیار جالب و قابل تامل است .هرچند که قاعده محاکمه در مراکز آموزشی تاجیکستان هم ساری و جاری است و اگر شما مقاله ای را ارائه کنید قبل از چاپ باید محاکمه شده و اگر از محاکمه سربلند بیرون آمد به چاپ سپرده خواهد شد.در مورد رساله های دکترا هم شما باید سه بار محاکمه گردی و نظرات را لحاظ نمایی تا اجازه حمایت ( دفاع ) را پیدا نماییی .