بسم الله الرحمن الرحیم

دولانه

"دوشنبه" تاجیکستان با "دوشنبه" همه کشورها متفاوت است. چرا که بیانگر روزی از روزهای هفته نیست بلکه نام شهر تضادها و عجایب است. در این شهر عجایب و تضادها می­توان نماز را در مسجدی که در آن سوی خیابان است خواند وبا عبور از عرض خیابان در این سوی در رستوران امریکایی در حالی که برنامه تلویزیون روسیه را مشاهده می­کنی "اوقات" (غذا) را میل کنی . از دیگر عجایب در این شهر فروش برخی از کالاها به صورت دانه ای و پیمانه ای است. "تربز"(هندوانه) ،"خربزه" و... را تنها دانه ای میتوانی بخری و توت خشک و "سمشکه"( تخمه آفتابگردان) را پیمانه­ای .در این شهر که زبان مردمش مثلاً فارسی است و به خط فارسی "خط نیاکان" گفته می­شود تابلو نوشته­ای به خط فارسی نمی­یابی . درحالیکه روزی را به عنوان "عید زبان تاجیکی" دارند اگر روسی ندانی کمیتت لنگ خواهد بود . در این کشور که به کفش "پای افزار" گفته می­شود پس نباید تعجب کرد که "زالزالک" را

"دولانه" گفته و آن را حلقه ای یک سامان به تو عرضه نمایند.