بسم الله الرحمن الرحیم

قابل توجه علاقمندان  سفر به تاجیکستان

دوستان عزیز اگر عادت خاصی در زندگی دارید، اگر توان انطباق با محیط جدید را ندارید، اگر توان مقابله با ناملایمات و شرایط غیر قابل پیش بینی را ندارید ، اگر وسواسی هستید و اگر ...فکر سفر به تاجیکستان را نکنید ....فراموش نکنیم که تاجیکستان و به ویژه دوشنبه، شهر تضادها و عجایب است . پایتخت کشوری است با عنوان کشور آبهای مصفا که دسترسی به آب حتی  "آب نوشاکی"(آشامیدنی)در بعضی از ساعات شبانه روز سخت  است. شهر که چه عرض کنم روستای بسیار بزرگی است که مردمانش با صفا و صمیمیت در کنار هم و با همه مشکلات " تنج" و "ساز" زندگی میکنند . شهری که در آن علیرغم عدم رعایت حداقل بهداشت عمومی ، مردم سرحال و سرزنده در "عبدشان" ( نهار)سمبوسه را گاز زده ودر کاسه سسی که "اکه" یا "اپه" قبلی هم سمبوسه گاز زده اشان را درآن فرو کرده اند ، فرو برده و از خوردن آن خرسند هم هستند....