بسم الله الرحمن الرحیم

بی ترتیبی

اقداماتی که بدون تامل و تعقل و بر خلاف منطق و عرف انجام    می­شود را در تاجیکستان بی ترتیبی می­گویند .اقداماتی که غالباً از سوی یاشان(جوانان) صورت گرفته ومعمولاً پشیمانی را  به دنبال دارد.

متاسفانه در تاجیکستان بی ترتیبی­هایی از سوی برخی از هموطنانمان انجام می­گیرد که جای هیچ توجیهی ندارد.

برای کثیری از تاجیکان مسکو قبله اقتصادی و ایران قبله فرهنگی است . و در این بین با کمال تاسف برخی از هموطنان بدون توجه به حیثیت ملی، به این انگاره ذهنی تاجیکان در باره ایران خدشه وارد می سازند.

در حالی­که بسیاری از مردم تاجیکستان نظام و دولت جمهوری اسلامی را  نظام و دولتی زور و نغز در سطح جهان می دانند - کشوری که به قول آنان رستمانه در مقابل همه زورگوئیها ایستادگی کرده است - برخی از هموطنانمان در اینجا نق زده و فقط از ضعفها و نارسائیها می گویند،  خداوند انشاالله انصاف را به قول تاجیکان فهمایشان کند .