بسم الله الرحمن الرحیم

نهال شینانی

دوشنبه را می توان شهر چنارهای سربفلک کشیده نامید . چراکه تقریباً در دوطرف خیابانهای دوشنبه چنارهای قطور و بلند بالا خودنمایی کرده و به این شهر صفایی خاص می­بخشند .

شاید یکی از دلایل راست قامت آفراشتن این درختان هرس مفصلی است که در تیرما(پاییز) می شوند.

دیدن صحنه های قطع درختان قطور در یکی از خیابانهای در حال تعریض هرچند عذاب آور است اما وقتی فهما (متوجه)می گردی که از ابتدای زمستان تا اوائل بهار یکی از چاره بینی های(برنامه های) اساسی نهال شینانی(نهال کاری) بوده و به صورت وسیع در سطح خواجگی ها و نواحی و خیابانها نهالهای آرایشی ، سایه افکن و میوه دهنده در حال نیشاندن است، کمی از نگرانی بدر می­آیی که در سالهای آتی هم این کشور و پایتختش شهردوشنبه سر سبز باقی خواهد ماند.

 البته ناگفته نماند که هنرمندان این شهر از تنه درختان خشک شده هم آثار جالبی را خلق می نمایند.