بسم الله الرحمن الرحیم

زکس

در تاجیکستان پس از انجام همه مقدمات ازدواج، ابتدا زوجین نکاح مسلمانی کرده و آنگاه باید در مرکزی که عنوان زکس دارد ازدواج خود را ثبت قانونی نمایند . البته گویا مدتی است به عاقدین ابلاغ شده است که تنها به نکاح مسلمانی کسانی اقدام نمایند که در زکس ثبت ازدواج کرده اند.

 

جدای از این برنامه بر اساس اصلاحاتی که روز چهارشنبه 26 ژانویه سال روان در اجلاس پارلمان تاجیکستان تصویب شد، اتباع خارجی باید قبل از ازدواج با شهروندان تاجیک مدت یک سال در این کشور زندگی کرده و طبق عهدنامه عقد نکاح که در زکس به ثبت می رسد برای همسر خود منزل مسکونی تأمین کنند. در این اصلاحیه قانونی همچنین،" به نگاه بین" (مراقبت) حتمی همسران "کارناشایم" (ناتوان از کار) و فرزندان از جانب زن یا شوهر خارجی تأکید شده است.


ادامه مطلب ...