طلا

بسم الله الرحمن الرحیم

طلا

امروزبیست و هفتمین روز از ماه عیون ( ۲۷ ژوئن -7/4/1391) در تاجیکستان به مناسبت پانزدهمین سالروزانعقاد سازشنامه صلح و پایان جنگ شهروندی که به عنوان روز آشتی ملی و عید وحدت ملی از آن نام برده می شود "آدیخ"(تعطیل) بوده و "چاره بینی های"(برنامه های) فرهنگی متعددی به این مناسبت برگزار گردید.

امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اصلی ترین چاره بینی که روز گذشته ، در کاخ باربد ودر جمع مسئولین تاجیکستان برگزارشد سخنان مهمی ایراد کرد که به نظر من اصلی ترین فراز سخنان ایشان تلاش برای رهایی از کمک های بین المللی است چرا که هیچ کشور و سازمانی بدون در نظر گرفتن منافع خود کمک نخواهد کرد.

تاجیکستان از زمان استقلال و بعد از جنگ شهروندی بنا به دلایل متعدد نیازمند کمک های خارجی بوده و مستمراً اخبار این کمک ها از رسانه ها به گوش می رسد.

به تعبیر یکی از تاجیکان ایده ارزشمند محترم امام علی هنگامی محقق خواهد شد که زمینه برگشت سرطلاها و دست طلاها به کشورفراهم شده و این دو گروه با توانمند ساختن دندان طلاها بهره برداری از منابع غنی کشورشان را در دست گرفته و کشور خود را خود اداره نمایند.

مشهور است که بعد از استقلال سرطلاها(اندیشمندان و صاحبان فکرو ایده) جذب کشورهای غربی شده ، دست طلاها(صاحبان مهارت و توان کار) جذب بازار کار روسیه شده و تاجیکستان را گذاشته اند برای دندان طلایی ها که هنرشان و توانشان خوردن است!!

هرچند قطعاً برخی از سرطلاها و دست طلاهای مهاجر تاجیک دندان طلا دارند و برخی از دندان طلایی های مانده در تاجیکستان سرطلا و دست طلا هستند ولی شکی نیست که با تلاش همه تاجیکان و وحدت ملی آنهاست که تاجیکستان به استقلال در همه عرصه ها خواهد رسید.

ناگفته نماند که در تاجیکستان طلا را "طیلا" گویند و بسیاری از زنان و مردان دارای دندانهای طلا هستند و در باور عمومی دندان طلا نشانه دولتمندی و "بای بودن" (ثروتمندی) است.

/ 1 نظر / 4 بازدید
علیرضا

جناب آفای اسدی سلام فکر می کنم شما را به بیراهه برده اند.... چرا که پرواضح است جنگ شهروندی سالهای گذشته تاجیکستان که از آن یاد میشود مهمترین دلیل آن اختلاف بین گرایشات مذهب و سیاست از یک سو و قدرت و سیاست از سوی دیگر بوده است... هر چند بنا به گفته جنابعالی نقش سازندگی در استقلال یک کشور انکار ناپذیر است اما مطمئنا وحدت در گرایشات سیاسی ؛ مذهبی به تعبیری نیروی محرکه در رسیدن به استقلال یک کشور قلمداد می شود.... شما فرض بگیردید دست طلاها؛ سر طلاها و...به وحدت رسیدند...آیا در اوج پیشرفت و رسیدن به ایده الهای اقتصادی و... بدون آنکه وحدت رویه در گرایشات مختلف سیاسی و مذهبی در بین آحاد مختلف کشورپدیدار شود آیا وحدت و استقلال برای ملت و دولت... حاصل میشود...؟؟.