پخته

بسم الله الرحمن الرحیم

پُخته

دینه(دیروز) پس از گذشت چند روز برای خرید به زیلونه بازار( بازار سبز) رفتم . هرچند که چند روزی است نرخ ها بلندروی زیادی (افزایش زیادی یافته است) اما بازار بسیار پررونق بود . ابتدا یک کیلو سمشکه (تخمه آفتابگردان) خریدم به شش سامان در حالی که قبلاً کیلویی پنج سامان بوده است، دو کیلو گوشت گوسفندی خریدم به کیلویی بیست و پنج سامان در حالی که قبلاً کیلویی بیست تا بیست و دو سامان بوده و الان هم تابلو قیمت بیست و سه سامان است و... اما  سبزیجات و میوه بسیار فراوان و ارزان  شده بود . بادرینگ(خیار سبز) را که هفته قبل سه سامان خریده بودم به یک سامان ، پمادور(گوجه فرنگی) 10 سامانی را به 5 سامان ،کرتاشکه(سیب زمینی) نو 5 سامانی را به دو سامان ، زردآلوی 10 سامانی را به سه سامان ، گیلاس 20 سامانی را به هشت سامان و آلوچه( آلبالو) را به چهار سامان خریدم. اما در این بازار میوه های جدید هم رسیده بود میوه هایی که به تعبیر تاجیکانپُختهشده و به بازار می آیند از جمله شفتالوی پشمالو (هلو) آن هم از نوع زعفرانی ، که به 12 سامان خریدم  جای شما خالی لذتی میبرم از این میوه خواری و سمشکه شکنی !!

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
دوست

بابت آشنایی با ترجمان واژه های تاجیکی ممنون. اما رفیق آن آلو زرد است که در ایران به قطره طلا معروف است، نه هلو . ویژگی معروف هلوی مرغوب هسته جدا است.