مهر و محبت‏خانوادگى از همه چیز ارزش‏دارتر است‏ و بزرگترین رمز همسر‏دارى و بهترین کلید حل مشکلات زناشویى‏اظهار عشق و علاقه است. همسرمان اگر بداند محبوبمان نیست از خانه و زندگى بیزار خواهد شد،همیشه پژمرده و افسرده خواهد بود. رسول خدا (ص) فرمود:هر چه ایمان انسان کاملتر باشد به‏همسرش بیشتر اظهار محبت می نماید. گر چه محبت ‏باید از صمیم قلب باشد تا در دل طرف اثر بگذارد،زیرا دلها با هم راه دارند، لیکن به محبت قلبى تنها هم نباید اکتفا کرد،بلکه‏لازم است صریحا آنرا اظهار نمود.در صورتى می توان انتظار نتیجه داشت‏که آثار محبت در زبان و افعال و رفتار شخص نمایان باشد. پیغمبر فرمود:این سخن مرد که به همسرش می گوید:واقعا ترادوست دارم،هرگز از قلبش خارج نخواهد شد. همسرمان قبلا از محبت هاى پدر و مادر برخوردار بوده.اما از هنگامیکه پیمان زناشویى بسته است از دیگران‏بریده و با ما پیوند دوستى بسته است بدان امید که ما نه تنها به ‏اندازه همه آنان بلکه بیشتر او را دوست‏بداریم.انتظار دارد عشق و محبت ما از پدر و مادرش عمیق‏تر و پایدارتر باشد.چون به عشق و محبت ما اعتماد داشته، تمام هستى و موجودیت‏خویش را در اختیار نهاده است.

زن کانون محبت و یک موجود صد در صد عاطفه‏اى است.ازوجودش مهر و محبت می بارد.حیات و زندگى او به عشق و علاقه بستگى دارد.دلش می خواهد محبوب دیگران باشد.هر چه محبوبتر باشد شاداب‏تر خواهد بود.براى‏بدست آوردن محبوبیت تا سر حد فداکارى کوشش میکند.اگر بداندمحبوب کسى واقع نشده خودش را شکست‏خورده و بى‏اثر پنداشته دائماپژمرده و افسرده خواهد بود. زن هم اگر می­خواهد که  عشق شوهرش به او پایدار بماند باید با رشته محبتهاى دائمى آنرا نگهدارى‏کند.اگر مهرورزی به شوهر را بر هرچیز دیگر ترجیح بدهد و از آن غفلت نورزد، همسرش  همیشه شاداب و خرم بوده درکسب و کار دلگرم و به زندگى علاقه‏مند خواهد شد واگر بداند محبوب واقعى همسرش می باشد حاضر است ‏براى تامین سعادت و رفاه خانواده‏اش تا سر حد فداکارى کوشش کند،مردی که کسرى محبت نداشته باشد کمتر اتفاق می افتد به امراض روحى وضعف اعصاب مبتلا گردد.

زن ممکن است‏شوهرش را قلبا دوست‏بدارد ‏لیکن اگر اظهار نکند کافى نیست باید عشق و محبت را به زبان آورد ‏باید از رفتار و گفتار و حرکات آثار عشق و علاقه نمایان باشد. اگرشویش از سفر آمد لباس نو یا دسته گلى تقدیمش کند و بگوید:خوب شد آمدى دلم برایت تنگ شده ‏بود. وقتى در سفر است‏ برایش  تلفن زده و از فراق و جدایى اظهار دلتنگى کند . اگر از موقع معمول دیرتر به‏خانه آمد با خوش رویی اظهار کند:در انتظار مقدمت‏بودم و از دیر آمدنت دلتنگ ‏شدم.

همه به شخصیت‏خویش علاقه‏مند بوده وخودش را دوست‏دارد.دلش می خواهد دیگران به شخصیت او احترام بگذارند.هر کس‏شخصیت او را محترم بشمارد محبوبش واقع می شود.از توهین کنندگان‏متنفر است. افراد در خارج منزل با صدها افراد گوناگون و بى‏ادب‏برخورد می کند و بسا اوقات مورد توهین قرار می گیرد.و به شخصیتش لطمه‏وارد می شود. انتظار دارد در خانه‏احترامش کنند. احترام همسر به او نیرو و توانایى مى‏بخشد و براى کوشش‏و فعالیت آماده‏اش می گرداند. این نکته در مورد مردان که عموماً کارشان در خارج خانه بوده و با مردم بیشتر برخورد دارند اهمیت بیشتری دارد فلذا زن  باید به این نکته توجه داشته برای رعایت احترام او همیشه بالفظ شما او را مخاطب قرار داده موقع سخن گفتن کلامش را قطع نکند.جلو پایش برخواسته با ادب حرف زند.اگر با هم به مجلسى می روند او را مقدم داشته در حضور دیگران از او تجلیل و تعریف‏کند. در حضور مهمانها باندازه مهمانها بلکه‏زیادتر از او پذیرایى کند. وقتى درب منزل را میزندزن باید سعى کند خودش درب را باز نموده با لب خندان و چهره باز به استقبالش‏برود. همین عمل کوچک اثر نیکویى در روح شوهرخواهد گذاشت. در خارج منزل با دهها مشکل مواجه بوده و با روح‏پژمرده وارد منزل می شود.استقبال کردن زن با لب خندان روح تازه‏اى درکالبد خسته او دمیده دلش را آرامش می دهد.ممکن است‏خانمها از این‏سخن تعجب نموده بگویند:چه پیشنهاد عجیبى!زن باستقبال شوهر برود وخوش آمد بگوید!شخص بیگانه و غریبى نیست تا احتیاجى باستقبال وخوش آمد داشته باشد. البته این طرز تفکر از تربیت غلط ماپیدا شده،کى گفته که دوستان و خویشان لازم نیست ادب و احترام رارعایت کنند.مهمانى بمنزل شما وارد میشود از او استقبال میکنید،خوش آمد میگوئید،احترام میکنید،پذیرائى مینمائید.و این عمل را یک رفتار عقلائى و یکى از اداب و رسوم زندگى‏میشمارید.البته چنین است، مهمان را باید احترام کرد لیکن از شماانصاف میخواهم مردى که از صبح تا شب براى تامین زندگى و رفاه وآسایش شما تلاش میکند،و در این راه با صدها مشکل روبرو شده،آنگاه‏حاصل دسترنج‏خویش را در طبق اخلاص نهاده درب خانه را میکوبد که‏به رایگان در اختیار شما بگذارد،آیا ارزش آنرا ندارد که براى خوشنودى واحترام او تا درب خانه قدم رنجه فرمایید و با لب خندان یک خوش آمد گفته‏دلش را شاد گردانید؟ رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:وظیفه زن این است که تادرب خانه به پیشواز شوهرش برود و به وى خوش آمد بگوید(مستدرک ج 3 ص 551.)

هر یک از زن و مرد باید به اشکال مختلف مهر و محبت خویش را بیان و آشکار سازند. چه این مسئله با گفتن کلمه ای باشد و یا دادن شاخه گلی و یا هر چیزی که زن از آن خوشش می آید. از این رو حتی خریدن تنقلاتی جزئی و چیزهایی که زن بدان علاقه مند است یکی از شیوه های بیان و ابراز مهر و محبت بشمار می رود.پیامبر(ص) در این باره می فرماید: مردی که برای همسرش لقمه می گیرد نزد خداوند پاداش دارد. (المحجه البیضاء ج3 ص 7) به این معنا که این عمل وی نه تنها بازتاب دنیوی و افزایش مهر و محبت میان زن و شوهر خواهد داشت بلکه بازتاب اخروی نیز به ارمغان می آورد و شخص در آخرت از پاداش آن بهره مند می شود.

از مهم‏ترین هدف‏های زندگی مشترک، رسیدن به آرامش و بهره‏مندی از بیشترین لذّت است. اصولاً از مرد انتظار می‏رود آرامشگر زن و از زن نیز انتظار می‏رود آرامشگر شوهر باشد. وقتی مرد اوج لذّت را از همسر خود دریافت می‏کند، زمینه سازگاری بیشتری در خود مشاهده می‏کند. کسیکه خوش اخلاق باشد،با مردم خوشرفتارى کند،با لب خندان‏سخن بگوید،در مقابل حوادث و مشکلات بردبار باشد،محبوب همه است،دوستانش زیادند،همه دوست دارند با او معاشرت و رفت و آمد کنند،عزیزو محترم است،به ضعف اعصاب و بیماریهاى روانى مبتلا نمیشود، از زندگى لذت میبرد. اما کسیکه بد اخلاق باشد، در مقابل حوادث و ناملایمات داد و فریادش بلند شود، تند خو و بد زبان باشد زندگى تلخ و ناگوارى خواهدداشت،خودش همیشه ناراحت و معاشرینش در عذابند ،خواب و خوراک درستى ندارد ،همیشه اوقاتش تلخ و آه و ناله‏اش بلند است.

اگر میخواهیم به خود و اعضای خانواده ‏خوش‏بگذرد ، همیشه شاد و خندان بوده با مهرورزی، برخورد خوش و شیرین زبانی ‏خانه را بصورت بهشت‏برین درآوریم. اکثر مشکلات زناشویى را با هوشیارى و اخلاق خوش میتوان حل‏کرد.اگرهمسرمان کم محبت است،اگر به خانه و زندگى علاقه ندارد،اگردنبال عیاشى میرود،اگر دیر به خانه میآید، اگر بد رفتارى میکند،اگر تندخویى و دعوا میکند، اگر دم از طلاق و جدایى میزند همه اینها و صدها مانند اینها رابوسیله خوشرفتارى و اخلاق خوش میتوان حل کرد. مادامیکه در خانه پدر و مادر زندگى میکنیم باید رضایت آنهارا فراهم سازیم،لیکن وقتى که پیمان زناشویى را امضاء نمود و خانواده جدیدی را شکل می دهیم باید مهرورزی به همسرو رضایت و خشنودى همسر را بر همه چیزمقدم بداریم،حتى در جاییکه بین خواسته‏هاى پدر و مادر و بین خواسته‏هاى‏همسر تزاحم پیدا شد صلاح در اینست که نظر به همسر کرده ‏اسباب رضایت او را فراهم ساخت،گر چه پدر و مادر رنجیده شوند،زیرابا جلب رضایت‏همسر،رشته انس و محبت که بهترین ضامن بقاى عقدزناشویى است محکم میگردد.

زن و شوهر همیشه به مهرورزی و اظهار محبت یکدیگر احتیاج دارند.لیکن‏این احتیاج در بعضى مواقع شدیدتر میشود.انسان در موقع گرفتارى وبیمارى بیشتر از سایر اوقات احتیاج به دلجویى و پرستارى دارد.بیمارهمان مقدار که به دکتر و دوا احتیاج دارد به همان مقدار بلکه زیادتر به‏مراقبت و پرستارى احتیاج دارد.پرستار خوب با دلجویى و نوازش‏اعصاب بیمار را آرامش میدهد و به زندگى امیدوارش میگرداند. اگر در یک چنین موقعى از همسرت کاملا پذیرایى و دلجویى‏نمودى به زندگى دلگرم میگردد،به وفادارى و صمیمیت تو اطمینان پیدامیکند،محبت و علاقه‏اش زیادتر میشود. وقتى از بستر بیمارى برخاست‏بیشتر از سابق زحمت‏میکشد.محبتها و نوازشهاى ترا هرگز فراموش نمى‏کند و اگر بیمار شدى‏کاملا از تو پرستارى و دلجویى خواهد کرد. باید بدانیم دنیا در مسیر معین و بر طبق نقشه منظمى مى‏چرخد.حوادث‏روزگار با نظم و ترتیب یکى پس از دیگرى خودنمایى میکند.وجودناچیز ما در این جهان پهناور به منزله ذره کوچکى است که هر لحظه به‏سویى حرکت و با ذرات دیگر در تصادم است.اداره جهان دست ما نیست و حوادث گیتى بر طبق میل ما واقع نمى‏شوند.مرد بامداد که از منزل خارج‏میشود تا دوباره برگردد ممکن است‏با دهها ناملایم-کوچک یا بزرگ-برخورد نمایید.و در میدان زندگى و صحنه کسب و کار،که به میدان نبردبى‏شباهت نیست،با مشکلات فراوانى مواجه شود. به چرخ گردون ومردم متجاوز که زورش نمى‏رسد،اما وقتى به خانه وارد میشود میخواهیدقدرت نمایى کند و انتقام چرخ و فلک و مردم کج رفتار را از زن و فرزندبیگناه گرفته بدینوسیله دق دلى خالى کند.

گویا عزرائیل وارد خانه شده است.بچه‏ها مانند موش فرار میکنند،خدا نکند کوچکترین بهانه‏اى بدستش بیفتند.غذا شور یا بى‏نمک باشد،چاى آماده و حاضر نباشد،یکى از بچه‏ها سر و صدا کند،وضع منزل نامرتب‏باشد،حرف ناپسندى از دهان همسرش بیرون بیاید،وا مصیبتا آقا همانندبمبى منفجر خواهد شد.به سر این داد میزند،به آن یکى دشنام میدهد، آن‏یکى را میزند،با این اوقات تلخى میکند.بدینوسیله محیط با صفاى خانه راکه به منظور استراحت‏بدانجا پناه آورده بود به صورت جهنم سوزانى تبدیل خواهد ساخت.در آن دوزخ خود ساخته،هم خودش خواهد سوخت‏هم زن و فرزند بیگناهش.اگر بچه‏ها بتوانند از آن محیط رعب و وحشت‏فرار نموده در کوچه و خیابان سرگردان میشوند.و الا خدا خدا میکنند که‏مالک دوزخ زودتر از منزل خارج گردد تا از شرش خلاص شوند.وضع رقت‏بار و سرنوشت‏شوم یک چنین خانواده‏اى بخوبى‏روشن است.همیشه دعوا و اوقات تلخى برپاست.آب خوش از گلویشان‏پایین نخواهد رفت.وضع منزل رضایت‏بخش نخواهد بود. زن از محیط منزل و دیدن صورت عبوس شوهر بیزار خواهد بود.زنیکه همواره بابد اخلاقیهاى شوهر مواجه باشد چگونه میتواند به زندگى دلگرم باشد و ازروى عشق و علاقه خانه‏دارى و شوهردارى کند؟

بدانیم که اداره جهان در اختیار ما نیست.تزاحمات،ناملایمات،مصیبات از لوازم لا ینفک این جهان هستند.هر کسى در مسیر زندگى باآنها خواه ناخواه برخورد خواهد نمود.باید براى پذیرش آنها آماده شد.انسان موجود نیرومند و توانایى است که با بردبارى و کوشش وتدبیر میتواند بر مشکلات بزرگ پیروز گردد.آیا حیف نیست که در مقابل‏حوادث کوچک خود را باخته داد و فریاد و اوقات تلخى راه بیندازیم؟! از همه اینها گذشته،حوادث و ناملایمات روزگار و رفتار ناپسندمردم اسباب ناراحتى فراهم ساخته‏اند زن و فرزند چه تقصیرى‏دارند؟ زن و فرزند‏با صدها امید و آرزو در انتظار ما و مهرورزیهایمان بوده‏اند ، آیاسزاوار است‏با چهره عبوس و اخلاق تند و صورت در هم کشیده ما مواجه‏گردند؟!  آیا بهتر نیست وقتى میخواهیم براى استراحت و تجدید نیرو به‏آسایشگاه خانه قدم بگذاریم پیش خودت بیندیشیم که تندخویى و بداخلاقى‏مشکل مرا حل نمیکند بلکه اعصابم را خسته‏تر خواهد نمود و چه بسا مشکلات تازه‏اى بوجود خواهد آورد.فعلا باید استراحت و تجدید نیرو کنم‏تا بتوانم با اعصاب راحت و فکر آزاد در صدد چاره بر آیم.آنگاه حوادث وگرفتاریهاى زندگى را موقتا بدست فراموشى بسپارى و با چهره باز و لب‏خندان وارد منزل شوى.با سخنان گرم و محبتهاى بى‏شائبه دل اهل خانه راشادمان گردانى.بگویید و بخندید.و تفریح و استراحت کنید.با خوشى ولذت غذا بخورید.و با اعصاب آسوده خواب و استراحت کنید.بدین‏وسیله هم زن و فرزندت به خانه و زندگى دلگرم شده براى کار و کوشش‏آماده میگردند هم خودت میتوانى با اعصاب سالم به کسب و کار ادامه دهى‏و بر مشکلات زندگى پیروز گردى.

زن و شوی باید با نام های خوشایند همدیگر را مخاطب ساخته ، کلام همدیگر راقطع نسازند وقتى از خانه بیرون میروند همدیگر را به خداسپرده با هم خیرو خوش کنند. زادروز و سایر مناسبت های مرتبط به هم را  گرامی داشته ‏، دسته گل یا تحفه دیگرى به هم هدیه نمایند،در مجالس و در حضوردیگران به هم احترام بگذارند.از توهین و تحقیر جدا بپرهیزند واز دشنام وناسزا گفتن اجتناب کنند.از مسخره کردن و دست انداختن هم دیگر و لو به طورشوخى جدا خوددارى کنند.تا مهرشان در دل هم دیگر بیشتر شده و از زندگی با همدیگر بیشتر لذت ببرند.

 *اعتماد و اطمینان

وقتى میان زن و مرد پیمان زناشویى بسته شد زندگى انفرادى آنان‏به یک زندگانى مشترک اجتماعى تبدیل مى‏شود.آن پیمان مقدس بدان‏معنا است که زن و شوهر قول میدهند که تا آخر عمر با هم باشند.در اداره‏زندگى تشریک مساعى کنند.براى رفاه و آسایش همدیگر کوشش نمایند.یار و مونس و غمخوار هم باشند.در جوانى و پیرى،در توانایى و ناتوانى،در موقع سلامت و بیمارى،در سختیها و خوشیها،در حال فقر و غنا،در همه‏حال با هم باشند. و لازمه این مهم اعتماد و اطمینان به یکدیگر و مراقبت از مخدوش نشدن و از دست نرفتن این اعتماد و اطمینان است.  دخترو پسری  که دست رد به سینه همه ‏زده و با اعتماد و اطمینان به یکدیگر تمامی هستى خویش را در اختیار هم قرار میدهند بدان امید که تا آخر عمر در پناه هم زندگى کنند. ‏نباید با اعمال و رفتار ناپسند این اعتماد و اطمینان را مخدوش ساخته و امیدشان را بر باد دهند. انسانیت و شرافت اقتضا دارد که زن و شوهر با اعتماد و اطمینان به یکدیگر تا آخر عمر به ‏پیمان مقدس زناشویی که با هم بسته اند  وفادار بوده و در مشکلات زندگى و حوادث روزگار عهدخویش را فراموش نکنند.

آقا وخانم محترم،ممکن است قبل از ازدواج افرادى را در نظر داشته در انتظار ازدواج با آنها بوده‏اید...  آرزو داشته‏اید که همسرتان ثروتمند باشد،داراى فلان‏شغل باشد،تحصیل کرده باشد،زیبا و خوشگل باشد و.... این قبیل آرزوها قبل از ازدواج مانعى نداشت لیکن اکنون که‏ همسرى برگزیده‏اى و پیمان مقدس زناشویى را امضاکرده‏اید که تا آخر عمر با هم باشید،یار و مونس و غمخوار هم باشید بایدگذشته را یکسره فراموش کنید،بر افکار و آرزوهاى گذشته خط بطلان‏بکشید و از غیر همسرتان بطور کلى چشم بپوشید،دلتان را از اضطراب وپریشانى نجات داده،غیر همسرتان را از دل بیرون کرده و ششدانگ آنرا دراختیار او قرار دهید،نامزد سابقت را فراموش کن،به او نگاه نکن،بفکرش نباش،چکار دارى ناراحت‏شده یا نه؟اصلا چرا از احوالش جویامى‏شوى؟ وقتى با نظر خریدارى به دیگران نگاه کردى و همسرت را با آنهامقایسه نمودى ناچار به آدمهایى برخورد میکنى که عیب احتمالی همسرت را ندارند خیال میکنى افراد برگزیده و بى‏عیبى هستند که از آسمان نازل شده‏اند بااینکه به احتمال زیاد آنها داراى عیب های بیشتری هستند.اما چون از عیوب مخفى آنهااطلاع ندارى و فقط خوبیهایشان را مشاهده مینمایى خودت را شکست‏خورده و مغبون در ازدواج مى‏پندارى و اسباب بدبختى خویشتن را فراهم‏مى‏سازى.چرا مهر و صفا را از بین مى‏برى و بنیاد ازدواج را متزلزل مى‏سازى؟ازکجا میدانى اگر با فلان فرد ازدواج کرده بودى صد در صد راضى بودى؟تو از ظاهر او بیش از این خبر ندارى شاید داراى عیوبى باشد که اگر مطلع‏بودى همسر خودت را بر او ترجیح میدادى.

خانم محترم،اگر شوهرت احساس کند که به مردهاى دیگر نظردارى بدبین میشود،اطمینان و اعتمادش را از دست می دهد ، مهر و علاقه‏اش کم میشود به زندگى و خانواده‏بى‏علاقه میگردد،مواظب باش از مردهاى دیگر تعریف نکنى با آنها گرم‏نگیرى،خنده و شوخى نکنى،مرد نمیتواند تحمل‏کند که همسرش حتى به تصویر مرد بیگانه‏اى اظهار علاقه کند. زن و مرد گر چه در بسیارى از امور اشتراک دارند لیکن امتیازات‏ویژه‏اى نیز دارند.یکى از امتیازات مهم آنان اینست که زن موجودى است‏ظریف و لطیف و زیبا و محبوب.زن دلبر است و مرد دلداده ، زن جاذب‏است و مرد مجذوب،مرد دوستدار است و زن دوست داشتنى. هنگامیکه‏مرد با زنى ازدواج میکند مى‏خواهد تمام خوبیها و زیبائیهاى این موجودظریف را در انحصار خویش ببیند.زنى را دوست دارد که زیبائیها،دلبریهاو طنازیها،شوخیها و خوشمزه‏گیها،و همه چیزش را در انحصار شوهرش‏قرار دهد و از مردان بیگانه جدا اجتناب نماید.مرد بسیار غیور است و نمى‏تواند تحمل کند که مرد بیگانه‏اى به همسرش نگاه کند یا با او درارتباط و آمیزش باشد،بگوید و شوخى کند و بخندد و چنین عملى راتجاوز به حق مشروع خویش میداند.و از همسرش انتظار دارد که بارعایت پوشش و حجاب و قوانین‏اخلاقى و با حفظ متانت و حجب و حیاء شوهرش را در این‏خواسته مشروع کمک و یارى نماید.هر مرد غیورى چنین‏خواسته‏اى را دارد. اگر همسرش به این وظیفه اجتماعى عمل‏کرد او نیز با آرامش خاطر زندگى میکند و براى تامین نیازمندیهاى‏خانواده‏اش تلاش مینماید و بر اعتماد و اطمینان و محبتش اضافه میگردد.و همین ‏سبب میشود که او نیز به زنان بیگانه بى‏توجه باشد.اما اگر مردمشاهده کرد که همسرش تقیدى به حجاب و پوشش ندارد وزیبائیهایش را در معرض دید مردان بیگانه قرار میدهد و با آنها نیز درارتباط و تماس است‏شدیدا ناراحت میشود زیرا حق انحصارى خویش راتضییع شده و در معرض دید دیگران مى‏بیند.و مسؤولیت این امر را برعهده همسرش مى‏داند.چنین مردى همواره پریشان خاطر و بدبین است ،محبت و صفایش نسبت‏به خانواده تدریجا کم میشود. بنابراین صلاح جامعه و بانوان در این است که پوشیده و محجوب‏باشند و متین از منزل خارج شوند و زیبائیهاى خودشان رادر معرض دید همگان قرار ندهند.

رعایت‏حجاب یک وظیفه اسلامى است.خدا در قرآن مى‏فرماید:

به زنان مؤمن بگو:از مردان بیگانه چشم بپوشند.و فروج و اندام خویشتن‏را از نگاه دیگران محفوظ بدارند،و محل زیبائیها و زینتهاى خویش را براى اجانب آشکار نسازند،مگر آنچه را که طبعا آشکار است (مانندصورت و دستها) و روسریهاى خودشان را بر سینه‏ها بیندازند (تا خوب‏پوشیده شود) و زینت و جمالشان را جز براى شوهر و پدر و پدر شوهر وپسران خود و پسران شوهر،و برادران و فرزندان برادر و فرزندان خواهر...آشکار نسازند (سوره نور آیه 31 )

اگر مى‏خواهى رضایت‏خدا را جلب‏کنى و یک مسلمان مؤمن و فداکار باشى، پوشش و حجاب اسلامى راهمواره رعایت کن.و زیبائیها و آرایش خودت را در معرض دید بیگانگان‏قرار نده. اگر حجاب را رعایت نکنى هم مرتکب‏گناه میشوى هم شوهرت را قلبا ناراحت کرده و اعتماد و اطمینان او را ازدست می دهی.ممکن است‏شوهرت برزبان نیاورد ولى یقین داشته باش که ناراحت میشود و به صفا و صمیمیت‏خانوادگى شما لطمه وارد میگردد.نسبت‏به محارم مانند،پدر شوهر و پدر خودت برادر خودت،فرزندان برادر،فرزندان خواهر، رعایت‏حجاب لازم نیست.لیکن تذکراین نکته لازم است که بهتر است نسبت‏باینها هم تا حدى حریم قائل‏شوى.و آرایش کرده و با لباسهائى که براى شوهرت مى‏پوشى،نزد اینهانیز ظاهر نشوى.گر چه شرعا جایز باشد.زیرا اکثر مردها حتى در این‏موارد ناراحت میشوند،و حفظ اعتماد و آرامش قلبى آنها لازم و مفیداست و براى بقاء و ثبات و آرامش خانواده سودمند میباشد.

از آنجا که مردان نسبت به زنان بیشتر از خانه دور بوده و بنا به ماهیت کارشان با دیگران در ارتباط هستند باید در رفتار و ارتباطشان با دیگران به گونه ای رفتار نمایند که تاثیرسوئی در اعتماد و اطمینان همسرشان نداشته باشد. از دیگر سو زنان باید با اعتماد و اطمینان کامل به همسرشان بر رشک و بدگمانی ذاتی خود فائق آمده و رفتاری ننمایند که همسرشان متوجه شود که به او مطمئن نیستند . هرچند بد نیست زن نسبت‏به شوهرش مختصر مراقبتى داشته باشد لیکن‏نه به حدى که به بدگمانى و وسواسیگرى منتهى شود،بدبینى یک بیمارى‏خانمانسوز و صعب العلاجى است،متاسفانه بعضى خانمها بلکه بسیارى ازآنها به این مرض مبتلا هستند.یک زن وسواسى خیال مى‏کند شوهرش به طور مشروع یاغیر مشروع به او خیانت مى‏کند، فلان زن بیوه را گرفته یا مى‏خواهد بگیرد،با منشى خود سر و سرى دارد،به فلان دختر دل بسته است،چون دیر به‏منزل مى‏آید لابد دنبال عیاشى مى‏رود،چون با فلان زن صحبت کرد به اونظر دارد،چون فلان خانم به او احترام کرد لابد با هم رابطه دارند،چون‏نسبت‏به فلان زن بیوه و کودکانش احسان مى‏کند مى‏خواهد او را بگیرد،چون در اتومبیلش یک سنجاق سر پیدا شد معلوم مى‏شود محبوبه‏اش را به‏گردش برده است،چون فلان زن برایش نامه نوشت معلوم مى‏شود زن‏اوست ،چون اجازه نمى‏دهد پیامک های تلفنش رابخوانم معلوم مى‏شود پیام‏هاى عاشقانه است، چون به من کم محبت‏شده‏معلوم مى‏شود معشوقه دیگرى دارد،چون به من دروغ گفت معلوم مى‏شودخیانتکار است، چون دوستم به‏من گفت: شوهرت به فلان خانه رفت‏حتما در آنجا زنى دارد،چون فالگیرگفت:یک زن مو بور چشم سیاه قد بلند با تو دشمنى مى‏کند معلوم مى‏شود هووى من است.

خانمهاى وسواسى با این قبیل شواهد پوچ خیانتکارى شوهرشان‏را باثبات مى‏رسانند،حس بدبینى تدریجا در آنها تقویت‏شده به یقین‏تبدیل مى‏گردد،از بس در این باره فکر مى‏کنند از در و دیوار قرینه‏مى‏تراشند،شبانه‏روز فکر و ذکرشان همین مطلب است،با هر که مى‏نشیننددم از خیانت و بى‏وفایى مى‏زنند،با هر دوست و دشمنى مطلب را در میان‏مى‏گذراند،آنها هم فکر نکرده به عنوان دلسوزى گفتارش را تایید نموده‏صدها داستان و حکایت از خیانت مردها نقل مى‏کنند. ایراد و ناسازگارى شروع مى‏شود،اوقات تلخى و بد اخمى‏مى‏کند،به کارهاى خانه و فرزندانش نمى‏رسد،هر روز قهر و دعوا مى‏کند،به خانه پدر و مادرش مى‏رود،به شوهرش بى‏اعتنایى مى‏کند،مثل سایه اورا تعقیب مى‏کند،جیب و بغلش را مى‏گردد، تمام اعمال و حرکاتش را کنترل مى‏کند،هر حادثه بى‏ربطى رادلیل محکمى بر خیانت‏شوهرش به حساب مى‏آورد.با اینگونه رفتار زندگى را به خودش و شوهر بیچاره و فرزندان‏بى‏گناهش تنگ مى‏کند،خانه را که باید محیط صفا و مودت و آسایش باشدبه زندان سخت‏بلکه جهنم سوزانى تبدیل مى‏کند، در آتشى که روشن کرده‏خودش معذب است و شوهر و فرزندان بیگناهش را نیز مى‏سوزاند، هر چه‏مرد دلیل بیاورد،سوگند یاد کند،التماس و گریه کند و بخواهد عدم خیانت‏خویش را اثبات کند ممکن نیست آن زن وسواسى حسود دنده کج قانع‏گردد.

خانم محترم،موضوع خیانت‏شوهر،مثل همه‏موضوعات دیگر،احتیاج به دلیل و برهان دارد،مادامیکه خیانت او با ادله‏قطعیه باثبات نرسیده شرعا و وجدانا حق ندارى وى را متهم سازى،آیاسزاوار است‏به صرف یک احتمال،شخص بیگناهى را مورد تهمت قراردهى؟ اگر کسى بدون دلیل و برهان ترا متهم کند آیا ناراحت نمى‏شوى؟

بعضی از مردها هم به بیمارى بدگمانى و سوءظن‏مبتلا هستند.بى‏جهت نسبت‏به همسرانشان بدبین هستند.درباره آنان‏احتمال خیانت میدهند.هر مردیکه بدین بیمارى خانمانسوز مبتلا شد زندگى را به خودش و خانواده‏اش تلخ میکند. ایراد و بهانه‏جویى میکند.نسبت‏به اعمال وحرکات همسرش به نظر بدبینى نگاه میکند و مانند سایه او را تعقیب‏مینماید.چون سوءظن دارد از در و دیوار شاهد و قرینه پیدا میکند. پیغمبر اسلام (ص) فرمود:هر کس به مرد یا زن مؤمنى بهتان بزند خداوند متعال در قیامت او را بر تلى از آتش نگه میدارد تا به کیفر بهتانش‏برسد . چیزهایى را که اصلا دلیل خیانت نیستند به منزله ادله قطعیه غیر قابل انکارمیشمارد.مثلا: چون فلان مرد برایش نامه نوشته لابد با هم سر و سرى‏دارند.چون با فلان مرد سلام و تعارف کرد معلوم میشود خیانتکار است.چون جوان همسایه از پشت‏بام باو نگاه کرد معلوم میشود خواهان یکدیگرهستند.چون از فلان مرد تعریف کرد معلوم میشود دل بسته اوست.چون‏نامه‏اش را از من مخفى نمود لابد از معشوقش بوده است.چون کمتر ازسابق اظهار محبت میکند معلوم میشود زیر سرش بلند است.چون قیافه‏دخترم با همسرم شباهت ندارد معلوم میشود خیانت کرده است. این قبیل امور بلکه کوچکتر از آنها را دلیل قطعى خیانت میشمارد. مرد باید تعصبهاى غلط و توهمات بیجا را از خویش دور گرداند وبر طبق موازین عقل و وجدان رفتار کند.نسبت‏خیانت‏به کسى دادن‏موضوع بسیار دشوار و پر مسؤولیتى است.تا موضوع خیانت‏با دلیل وشاهد قطعى به اثبات نرسد نمى‏توان کسى را متهم کرد.خداوند متعال درقرآن میفرماید:اى کسانیکه ایمان آورده‏اید از بسیارى از گمانهاى بداجتناب کنید زیرا بعض گمانها گناه است .( سوره حجرات آیه 12)

مادامیکه با ادله و براهین شرعى خیانت همسر به اثبات نرسد حق‏نداریم او را متهم سازیم. تهمت زدن به او گناه بسیار بزرگى است که درشرع مقدس اسلام تازیانه براى آنان مقرر شده است. اگر کمتر از سابق اظهار محبت میکند دلیل آن نیست که نسبت‏به‏دیگرى دلبسته است.شاید از شما دلخورى داشته باشد.شاید غم وغصه‏اى به دل داشته باشد،شاید بیمار باشد.شاید در اثر بى‏توجهى و عدم‏اظهار محبت ،نسبت‏به زندگى دلسرد شده باشد. چرا براى بعضى توهمات بیجا و شواهد پوچ، زندگى را به خودت و خانواده‏ات تنگ میکنى؟اگر کسى باهمین قبیل شواهد خیالى خودت را متهم سازد چه حالى پیدا میکنى؟ چراانصاف و وجدان ندارى؟چرا آبروى خودت و همسرت را میریزى؟چرابر احوال زار و پریشان او ترحم نمیکنى؟هیچ فکر نمیکنى که ممکن است‏در اثر همین بددلیها و تهمتهاى بیجا همسر پاکدامنت از وادى عفاف خارج‏شود و دامنش به فساد آلوده گردد.

اگر نسبت‏به همسرت بدبین هستى مطلب را با هر کسی در میان‏نگذار زیرا ممکن است در اثر دشمنى یا نادانى یا تظاهر به خیرخواهى،بدون دقت و بررسى،عقیده ترا تایید نمایند بلکه شواهد بى‏اساس دیگرى‏را بدان بیفزایند و سوءظنت را به مرحله یقین برسانند و بدینوسیله دنیا وآخرتت را تباه سازند.مخصوصا با مادر و خواهرت در این باره صحبت‏نکن زیرا اکثر آنها باطنا با همسرت میانه خوبى ندارند.چه بسا در این‏مواقع حسد و کینه‏توزى آنان تحریک شود و بدون عاقبت‏اندیشى بدبینى‏ترا زیادتر گردانند.اگر خواستى از راهنمائیهاى دیگران استفاده کنى بادوستان عاقل و با تجربه و خیرخواه و عاقبت‏اندیش مشورت کن. بهتر ازهمه اینکه نسبت‏بهر یک از اعمال و رفتار همسرت بدبین هستى مطلب را با خودش در میان بگذارى و توضیح بخواهى.لیکن منظورت‏این نباشد که مطلب را باثبات برسانى. حس بدبینى را و لو موقتا کنار بگذار و خودت را خالى الذهن‏بگیر.و مانند یک قاضى با انصاف که بخواهد درباره دیگران داورى کندبه توضیحات همسرت گوش بده.اقلا احتمال صدق درباره‏اش بده،فرض‏کن یکی از بستگانت براى داورى بنزد تو آمده و براى خیانت همسرش یک‏چنین شواهدى را ذکر میکند ببین درباره او چطور قضاوت میکنى درباره‏همسرت نیز همانطور حکم کن؟چرا دلیل و برهانهاى اودر دل سنگ تو اثر نمیکند؟و به عنوان یک مجرم قطعى به سخنانش نگاه‏میکنى؟ دست از نادانى و احساسات خام و عجله بردار،متین‏و عاقل باش، به صرف سوءظن و توهم بى‏دلیل زندگى را به خودت وهمسرت تلخ نکن. در هر جا سوءظن پیدا کردى فورا موضوع را باهمسرت در میان بگذار،به قصد کشف حقیقت،نه به عنوان اعتراض،رسماو بدون پروا بگو:من نسبت‏به فلان کار بد گمان هستم،خواهش میکنم‏واقع مطلب را بیان بفرمایید تا خاطرم آسوده گردد،آنگاه خوب به‏حرفهایش گوش بده،و در اطراف آنها تامل کن،اگر بدگمانى تو بر طرف‏شد که چه بهتر، لیکن اگر قانع نشدى مى‏توانى بعدا در اطراف قضیه‏تحقیق کنى تا حقیقت‏برایت روشن گردد، اگر در ضمن تحقیق به‏موضوعى برخورد کردى که همسرت دروغ گفته و مطلب را بر خلاف واقع‏توضیح داده صرف این دروغ را دلیل خیانت او نگیر،زیرا ممکن است‏شخص بیگناهى باشد لیکن چون از بدگمانى تو اطلاع داشته عمدا مطلب‏را بر خلاف واقع گفته مبادا سوءظن تو زیاده گردد،بهتر است در این‏مورد هم باز به خودش مراجعه کنى و علت‏خلاف گوئیش را بپرسى،البته کار خوبى نکرده که مرتکب دروغ شده و بهتر بود حقیقت را مى‏گفت زیراچیزى از صداقت‏بهتر نیست.لیکن اگر او اشتباه کرد تو نادانى و جهالت‏بخرج نده،بلکه با تصمیم قاطع از او بخواه که دیگر دروغ نگوید،اگرتوضیح خواستى و همسرت نتوانست توضیح قانع کننده‏اى بدهد،عجز ازجواب را یک دلیل مسلم و قطعى خیانت مشمار،زیرا ممکن است مطلب‏را واقعا فراموش نموده باشد،یا اینکه چون از بدگمانى تو اطلاع داشته‏دست و پاى خویش را گم کرده نتوانسته جواب قانع کننده‏اى بدهد.دراینجا سخن را کوتاه کن و در یک موقع مناسب مطلب را در میان بگذار وعلت قضیه را بپرس.و اگر اظهار داشت:واقع را فراموش نموده‏ام از اوبپذیر زیرا انسان محل سهو و نسیان است.موضوع بد گمانى خودت را با هر کس در میان‏نگذار،زیرا ممکن است واقعا دشمن شما یا حسود باشد،بدین جهت گفتارترا تایید و چندین قرینه دروغ نیز بدان بیفزاید تا زندگى شما را از هم‏بپاشد،ممکن است‏شخص نادان و زود باور و بى‏تجربه‏اى باشد و به قصددلسوزى گفته ترا تایید نماید بلکه شواهد پوچ دیگرى بدان اضافه نموده‏ذهن ترا خرابتر گرداند،بنابراین صلاح نیست‏با افراد نادان و بى‏تجربه‏مشورت نمایى،حتى مادر و خواهر و خویشانت،البته مشورت خوب است،اگر در جایى ضرورت پیدا کرد یکى از دوستان عاقل و کاردان و باهوش وخیرخواه را در نظر بگیر و مطلب را با او در میان بگذار و از افکارش‏استفاده کن.

اگر شواهد و دلائل خیانت همسرت قطعى نبود،ودوستان و خویشانت نیز تصدیق کردند که دلائل مزبور قانع کننده نیست وهمسرت بیگناه است،و همسرت نیز با دلیل و برهان عدم خیانت‏خودش را اثبات میکند لیکن با همه اینها بدگمانى ووسواسیگریهاى تو برطرف نمى‏شود یقین بدان که بیمار هستى،وبدبینى‏ات در اثر بیمارى عصبى و روانى پیدا شده است.لازم است‏به یک‏روانپزشک حاذق مراجعه نمایى و از دستوراتش پیروى کنى. اگر بدگمانى تو بر طرف نشد و احتمال میدهى یایقین دارى که همسرت به دیگری نظر دارد باز هم تقصیر تو است،زیرامعلوم مى‏شود آنقدر هوش و کاردانى و عرضه نداشته‏اى که شش دانگ قلب‏همسرت را مسخر گردانى تا جایى براى دیگری نماند،هنوز هم دیرنشده،دست از نادانیگرى و لجبازى بردار و با اخلاق خوش و رفتار نیک واظهار محبت چنان در قلب همسرت جاى باز کن که جز تو کسى را نبیند وجز تو کسى را نخواهد.

هیچکس بى‏عیب نیست،یا کوتاه است‏یا دراز،یا سیاه رنگ است‏یا رنگ پریده،یا چاق است‏یا لاغر اندام ،یا تندخواست‏یا ترسو،یا کم حرف است‏یا پر مدعا، یا ندار است‏یا بخیل،یا آداب زندگى را بلد نیست‏.از این قبیل عیوب در هر مرد و زنى وجود دارد. آرزوى هر مرد و زنى اینست که همسر ایده‏آلى پیدا کند که از تمام‏عیوب و نواقص خالى بوده نقطه ضعفى نداشته باشد.لیکن کمتر اتفاق‏میافتد که به مطلوب خیالى خویش دست‏یابد. آنهاییکه در صدد عیبجویى باشند خواه ناخواه عیب یا عیبهایى را پیدا میکنند،یک عیب کوچک و بى‏اهمیت را که نباید آنراعیب شمرد در نظر خودشان مجسم میسازند و آنقدر درباره‏اش فکر میکنند که کم کم به صورت یک عیب بزرگى که قابل تحمل نیست جلوه‏گر میشود،خوبیها را یکسره نادیده گرفته همیشه به آن عیب کوچک توجه‏دارند،چشمشان به هر کسى که بیفتد دقت میکنند که داراى آن عیب هست‏یانه،آنها جفت باصطلاح ایده‏آلى را در مغز خویش مجسم مینمایند که حتى‏کوچکترین عیبى هم نداشته باشد و چون جفتشان با آن صورت خیالى‏تطابق کامل ندارد،همیشه آه و ناله دارند،از ازدواجشان اظهار پشیمانى‏میکنند،خودشان را شکست‏خورده و بدبخت میشمارند.کم کم مطلب راعلنى کرده گاه و بیگاه عیبجویى مینمایند،ایراد و بهانه‏میگیرند،غرغر میکنند،طعنه مى‏زنند. ممکن است جفتشان عاقل و بردبار باشد و در مقابل بى‏ادبیها سکوت کند لیکن قلبا مکدر میشود،کینه‏اش را در دل میگیرد،بالاخره‏کاسه صبرش لبریز میشود و در صدد انتقام بر مى‏آید،یا به زد و خوردمى‏کشد یا مقابل به مثل میکند،او هم در صدد بر مى‏آید از همسرش که‏به طور حتم بى‏عیب نیست عیبجویى کند،او بگو و این بگو،این بگو و اوبگو،اگر محبت و صفائى در میانشان بود به کلى زائل میگردد.کینه یکدیگررا در دل میگیرند،دائما در صدد عیبجویى هستند،پیوسته جنگ و جدال‏دارند.در نتیجه،اگر با همین وضع به زندگى ادامه بدهند بدترین زندگى راخواهند داشت.

هریک از ما یک بشر عادى است ‏و بشر عادی هم بى‏عیب‏ نیست اما در مقابل، خوبیهاى فراوانى نیز دارد.اگر به زندگى و خانواده‏ ‏علاقه‏مندیم نباید در صدد عیبجوئى بر آئیم. عیبهاى کوچک را نادیده بگیریم ،بلکه‏اصلا عیبشان مشماریم ،زوجمان را با یک انسان خیالى که در خارج وجودندارد مقایسه نکنیم  ،اصولا عینک بدبینى‏را از چشم خویش برداریم  و خوبیها را ببینیم،آنوقت‏خواهیم دیدکه خوبیهاى او بمراتب بیشتر از بدیهایش میباشد،اگر یک عیب دارد و درعوض صدها خوبى دارد.محاسن و خوبیهایش را مورد نظر قرار بدهیم و خرسند باشیم،مگرخودمان بى‏عیب هستیم که انتظار داریم همسرمان بى‏عیب باشد.رسولخدا فرمود:«عیبى بالاتر از این نیست که انسان عیوب‏دیگران را ببیند اما از عیبهاى خودش غافل باشد. اگر همسرمان عیب قابل اصلاحى داشته باشد میتوانیم در صدداصلاحش بر آییم،لیکن در صورتى امکان موفقیت داریم که با نرمى و مداراو صبر و حوصله و بصورت خیرخواهى و خواهش و تمنا رفتار کنیم،نه به‏عنوان عیبجویى و اعتراض،سرزنش و ایراد،قهر و دعوا.

معمولا خانمها میل دارند از اسرار و رموز شوهرشان با اطلاع‏شوند،میخواهند از وضع کسب، مقدار درآمد،موجودى،اسرار کسبى،تصمیمات آینده‏اش با خبر شوند.و بطور خلاصه از شوهرشان انتظار دارندکه تمام اسرارش را در اختیار آنها بگذارد و چیزى را پنهان نکند. مردها هم بى‏میل نیستند که اسرار و رموززندگى‏شان را در اختیار همسرشان قرار دهند.لیکن عذرشان اینست که‏زنها راز نگهدار نیستند، با اندک بهانه‏اى ممکن است اسرار انسان را فاش کنند و اسباب‏دردسر را فراهم سازند. البته عذر مردها تا حدودى موجه است،زنها زودتر از مردها تحت‏تاثیر عواطف و احساسات قرار میگیرند،معمولا احساساتشان بر تعقلشان‏غلبه دارد،وقتى عصبانى شوند خویشتن دارى برایشان دشوار است،درآن مواقع ممکن است از دانستن اسرار سوء استفاده نموده اسباب گرفتارى‏مرد را فراهم سازند. بنابراین اگر زن میل داشته باشد که شوهرش کاملا یک رنگ بوده‏چیزى را از او مخفى نکند باید بقدرى راز نگهدار و با احتیاط باشد که‏بدون اجازه شوهرش براى هیچکس و در هیچ حال چیزى را نقل نکند،حتى براى خویشان و دوستان صمیمى خودش اسرار شوهرش را فاش‏نکند،در راز نگهدارى این مقدار کافى نیست که اسرارش را به دیگرى‏بگوید و سفارش کند به کسى نگو،زیرا او هم به طور حتم دوستانى دارد،ممکن است اسرار شما را در اختیار آنها قرار دهد و سفارش کند به کسى نگویید،یک وقت انسان متوجه میشود که اسرارش فاش شده است.

مخارج منزل را معمولاً مردها تامین میکنند،مرد شبانه روز زحمت‏میکشد و درآمدش را با اعتماد و اطمینانی که به همسرش دارد در طبق اخلاص نهاده تقدیم میکند، براى رفاه و آسایش خانواده هر گونه رنج و ناراحتى راتحمل میکند و از خوشى آنها لذت مى‏برد،اما از بانوى خان

/ 0 نظر / 15 بازدید