14 دعا از الهى‏نامه حضرت آیه ا...حسن‏زاده آملى

بسم ا... الرحمن الرحیم

14 دعا از الهى‏نامه حضرت آیه ا...حسن‏زاده آملى

 

الهى از من آهى و از تو نگاهى.

الهى شکرت که مى‏گویم شکرت.

الهى اگر ستار العیوب نبودى ما از رسوایى چه مى‏کردیم.

الهى واى بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم.

الهى هر چه بیشتر دانستم نادانتر شدم بر نادانیم بیفزا.

الهى آن خواهم که هیچ نخواهم.

الهى اگر بخواهم شرمسارم و اگر نخواهم گرفتار.

الهى شکرت که فهمیدم که نفهمیدم.

الهى واى بر من اگر دلى از من برنجد.

الهى تو را دارم چه کم دارم پس چه غم دارم.

الهى شکرت که دل بیدردم را بدرد آوردى.

الهى شکرت که فهمیدم که نفهمیدم و رسیدم که نرسیدم.

الهى در راهم و همراه درد و آهم، آهم ده و راهم ده.

الهى مجاز ما را تبدیل به حقیقت‏بفرما.

/ 1 نظر / 31 بازدید
امینی

دمت گرم / الهی وای برمن اگر دلی از من برنجد