آینه نیلگون

در مشاهده شبکه های تاجیک آینه بودن این شبکه ها محسوس است چرا که یا منعکس کننده برنامه­های سایر شبکه­هاست و یا انعکاس بخشی از زندگی مردم تاجیکستان به ویژه رقص و آوازشان.به گونه ای که اگر هر چهار شبکه به صورت همزمان در حال پخش رقص و آواز نباشند حداقل دوشبکه در حال پخش رقص و آواز است.

اگر شبکه های تاجیک در ایران قابل دریافت بود و ایرانیان این شبکه­ها را تماشا می کردند بعید بود دیگر میلی برای سفر به ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس بود و باید روزانه چندین پرواز بین ایران و تاجیکستان برقرار می شد. چرا که گویا دوربین های شبکه های تلویزیونی تاجیکستان قادر به  ضبط همه واقعیت­ها نیستند . اینکه چرا این آینه را نیلگون گفته­اند برایم مشخص نشد امیدآنکه خوانندگان این مطلب با اظهار نظر در این باره در تکمیل این مدد به قول تاجیکان یاردمم باشند.

/ 1 نظر / 3 بازدید
اسماعیل

چه طوری شبکه ها رو تو تاجیکستان می گیرند؟ با ماهواره و رسیور یا مثل ایران با آنتن و اخیرا مبدل دیجیتال؟