پیتی مینوتک

بسم الله الرحمن الرحیم

پیتی مینوتکَ

در اکثر ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی تاجیکستان بنا به سنت و قاعده باقی مانده از دوره اتحاد جماهیر شوروی، در آغازین روز هفته کاری جلسه ای با عنوان "پیتی مینوتکَ" برگزار و حاضرین در جلسه  موظفند ظرف حداکثر پنج دقیقه گزارش عملکرد هفته گذشته خود را ارائه کرده و در واقع حسابات پس دهند. مسئول جلسه، افرادی  را که از اجرای وظایف خود به تمام برنیامده و در کارشان کوتاهی داشته یا بر علیه آنها شکایتی بوده است  را از جمع جدا کرده و اصطلاحاً بر روی قالین فریاد کرده و او را مورد تنقید و استنتاخ قرار داده و برای او تصمیم می گیرد این تصمیم می تواند از گرفتن تعهد برای رفع مشکل و انجام مسئولیت به صورت دقیق و کامل (پُره) تا "سبک دوش کردن"(عزل) باشد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
رادیو تاجیکی

جناب آقای اسدی با سلام با توجه به آن که امکان ارسال پاسخ به شما از طریق ایمیل سایت تاجیکی, ممکن نشد, از این طریق اعلام می شود, ضمن تشکر از جنابعالی, از پیشنهاد شما مبنی بر ارسال عکس و مطلب درباره تاجیکستان استقبال می شود مطالب ارسالی با نام خودتان در سایت قرار می گیرد. با تشکر مسئول سایت تاجیکی