کمپیر

بسم الله الرحمن الرحیم

کمپیر

برخی از عبارات و اصطلاحات رایج در تاجیکستان واقعاً زیبا و جالب هستند به این چند نمونه توجه کنید

کمپیر= پیرزن ( زنان بالای شصت سال)

موسفید= پیرمرد (مردان بالای شصت سال)

بُزبالا= زن یا مرد تنومند وهیکل مند

سیرکار= پرکار ، پرمشغله

پیاده گرد= عابر

واخوری= ملاقات، دیدار

زینه= مرحله، مرتبه

حافظی= خوانندگی

آواز= نظر ، رای

آوازهای اغواگرایانه= شایعه

آب انبار= سد

راههای آفتاموبیل گرد= جاده

تلفن موبیلی = تلفن همراه

سوختار =آتش

لای = گل

خُنک= سرد

خُنک خوری= سرماخوردگی

دسترخان=سفره

شیشتن=نشستن

طغری کردن= درست کردن

آلش کردن= معوضه نمودن - تعویض کردن

قاق شدن = خشک شدن

هوی کردن = باز کردن درب

رفته ایستاده است = داردمی رود - درحال رفتن است

عرفه = آستانه - به نزدیکی

ماده ترگنده = مواد منفجره

/ 4 نظر / 4 بازدید
یازرلو

خیلی برایم جالب بوداستفاده کردم

سعید

میلش= به میل شماست کیوسک= اتاق آشیانه=طبقه

سعید

کشور جالبی آرامش بی اندازه داره

بهار

سلام در کتاب هایی که تاجیکان به زبان فارسی می نگارند (مانند نور در زندان از عجمی) می توان چنین واژه هایی را یافت. ممنون