تعطیلی یک مسجد دیگر در تاجیکستان

بسم الله الرحمن الرحیم

تعطیلی یک مسجد دیگر در تاجیکستان

 یک مسجد جامع دیگردرشهر کولاب (جنوب تاجیکستان) تعطیل شد.

خال میرزا قلندر اف رییس کمیته دولتی دین در کولاب علت بسته شدن مسجد سید جمال الدین را قرائت نشدن بیانیه شورای علمای تاجیکستان علیه مراسم عاشورا که در مسجد محمدیه از سوی برادران توره جان زاده برگزار شده بود،عنوان کرد.البته رییس کمیته دولتی دین درکولاب در ابتدا علت بسته شدن این مسجد را اشکال در مجوز آن ذکر کرده بود که بعد از فشار نمازگزاران به علت اصلی بسته شدن مسجد اعتراف کرد .مسجد سید جمال الدین روز پنج شنبه 5 ژانویه تعطیل شده است.تاکنون مقامهای محلی کولاب به بهانه های واهی 5 مسجد جامع وپنج وقته رادراین منطقه تعطیل کرده اند.در کولاب 10مسجد جامع و 70 مسجد پنج وقته به ثبت رسیده است.

منبع: (http://tajik.irib.ir/persian/7410)

/ 0 نظر / 3 بازدید