جن قپی

بسم الله الرحمن الرحیم

جن قپی

یکی از فعالیتهای رایج و پردرآمد برخی از ملاها و داملاهای تاجیک جن قپی( جن گیری) است. این ملاها در مراجعه مردمی که جهت رفع پرابلمهای(مشکلات) خود به آنها مراجعه می نمایند مقصر را جن ها دانسته و برای احضار جن و گرفتن دستورالعمل رفع پرابلم مبالغ هنگفتی را دریافت می دارند.

این دسته از ملاها هرچند مورد رجوع خیل عظیمی از مردم مشکل دار تاجیکستان هستند اما از آنجا که مردم باور دارند که این جن قپ ها خود مسئول بسیاری از پرابلم ها هستند و خُنکی انداختن بین زن و شوی ها ( اختلاف و فاصله اندازی) و...از جمله کارهای ناشایست آنها می باشد ، مورد مذمت هم هستند و به تعبیری از این ملاها ترسی همراه با احترام هم وجود دارد. مراجعین به این ملاها بیشتر زنان بوده و به جنی هم که برای رفع مشکلات آنها قپیده شده و دستور رفع مشکل از او اخذ می شود "ماما" گفته می شود .

البته در برخی از قشلاقهای تاجیکستان به مادر بزرگ هم ماما گفته می شود و همچنین به زنهایی هم که یاردم زنان بُغُز(آبستن)به هنگام زاییدن می شوند هم اطلاق می گردد. چرا که این زنان هم احضار شده اند تا یکی از پرابلم های اساسی زن زائو را حل کند به واقع جن خیرخواه و صالحی در قالب جسمانی انسانی دارد مشکل گشایی می نماید.

/ 2 نظر / 4 بازدید
هژیر تهرانی

عجب اصطلاح بامزه ای بود این جن قپی !

دوست

سلام؛ اخیرا در ایران جن گیرها بیشتر سراغ سیاسیون و مدیران میروند. بانوان فعلا راحتند.