مامگی

بسم الله الرحمن الرحیم

مامگی

در جامعه سنتی تاجیکان،  فرزندانی را که بسیار کسل (بیمار) شده و اهل عائله(خانواده) را غم می دهند، دارای "مامگی" دانسته و معتقدند که حتماً باید مامگی کرده شوند!

برای مامگی کردن، فرزند را نزد "کمپیری"(پیرزنی) که به این کار شهره هست  و به قولی دست پیر گرفته است برده واو آن طفل را مامگی می کند.

برای مامگی کردن سفره خمیری را "پرتافته" (پهن کرده) برروی آن "آرد بیخته" (الک می کنند) بر چوبچه هایی "پخته"(پنبه) پیچانده آنها را در روغن تر کرده و بر آرد بیخته شده درون سفره "میخلانند"(می زنند) آنگاه نوک آن چوبچه ها را آتش "می گیرانند" (می زنند) و کمپیر برای طفل دعا می خواند تا "ماماها"( جن ها) راضی شده و طفل را دیگر غم ندهند .

/ 4 نظر / 4 بازدید
amini

سلام/ آیا با آیین زار در منطقه جنوب ایران و بلوچستان شباهت دارد؟ سپاس

با سلام بسیار زیبا بودو چون همیشه استفاده بردیم. دوستدارتان- تهرانی

دوست

سلام، فکر می کنم شبیه رسم « خط کشیدن روی تخم مرغ و ذکر نام برخی از افراد و سپس شکستن آن » در ایران باشد که برای رفع چشم زخم توسط بانوان سالخورده انجام میشود.

حسینی

ایشان را برای مامگی بردن چندان نغز نیست که کار از جای دیگر بسی خراب است، باید کسان دیگر را بری مامگی ببریم شاید از برکات مامگی ایشان دیگران چشمشان باز شود و انشالله آنزمان شرح حال ما نیز نغزتر خواهد شد.