ارزیابی از اوضاع اقتصادی تاجیکستان در سال 2011

بسم الله الرحمن الرحیم

ارزیابی از اوضاع اقتصادی تاجیکستان در سال 2011

اقتصاد تاجیکستان در سال 2011 میلادی متکی بر وام ها و سرمایه گذاریهای خارجی بود واین کشورهمچنان درفهرست کشورهای صادرکننده قرارداشت.

"خلوت شاه محمود"، کارشناس مسائل منطقه ای در ارزیابی از وضع اقتصاد تاجیکستان در سال 2011 گفت:فقر، بیکاری، تورم و فساد مالی به عنوان موانع جدی درراه رشد، بر اقتصاد تاجیکستان سایه افکنده بود.وی اضافه کرد:برداشت محصول پنبه، احداث خط انتقال برق "سنگتوده – پل خمری" واحداث راه "دوشنبه – وحدت – مرز قرقیزستان" تنها موفقیت های قابل ذکردر فعالیت های اقتصادی تاجیکستان طی یک سال گذشته بود .این کارشناس با اشاره به آغاز تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان تاکید کرد، چنانچه افراد متخصص در صدر وزارتخانه ها و ادارات کلیدی قرار گیرند، می توان به بهبود اوضاع اقتصاد تاجیکستان امیدوار بود.خلوت شاه محمود"، به تکمیل نیروگاه "راغون" به عنوان محرک اصلی اقتصاد تاجیکستان اشاره کرد و گفت، دولت دوشنبه باید از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود استفاده کند، تا این نیروگاه تکمیل شود، زیرا "راغون" ضامن شکوفای تاجیکستان است.نیروگاه راغون در 110 کیلومتری شمال شرق دوشنبه، پایتخت تاجیکستان در دست ساخت است که احداث آن در زمان اتحاد شوروی بر روی رودخانه وخش آغاز شد ولی پس از فروپاشی شوروی و استقلال تاجیکستان عملیات اجرایی این پروژه در سال 1991 میلادی نیمه تمام رها شد.مقامات ازبکستان ازمخالفان جدی ساخت نیروگاه برق آبی راغون هستند چراکه معتقدند ساخت این نیروگاه پیامدهای منفی برای محیط زیست کشورهای منطقه خواهد داشت .

منبع خبر:( http://tajik.irib.ir/persian/7374)

/ 0 نظر / 4 بازدید