چاره بینی فرهنگی

بسم الله الرحمن الرحیم

چاره بینی فرهنگی

تاجیکستان درحال آماده شدن برای برگزاری هرچه با شکوه تر جشن های بیستمین سالگرد استقلال خود در آغازین دهه شهریور ماه سالجاری است ، در این کشور که به هر بهانه ای جشن و به اصطلاح چاره بینی فرهنگی برگزار می گردد ، آماده شدن برای برگزاری این جشن شاید وجهی نداشته باشد ولی اینچنین نیست . می توان گفت که پس از پایان جشن های نوزدهمین سالگرد استقلال زمینه سازی برای این رویداد با برگزاری روزهای شهر و نواحی در روزهای شنبه و یک شنبه هرهفته به میزبانی شهر دوشنبه شروع شده است.

در این کشور که هیچ روزی نیست که عید و جشن نباشد هر جشنی را می توان تمرینی برای آن جشن بزرگ دانست . علاوه براین گزارش های متعددی از رسانه های گروهی پخش می گردد که بیانگر دستآوردهای استقلال است .اما آنچه که من را برآن داشت تا این یادداشت را بنویسم اقدامات بسیار موثری است که در این کشور در قالب چاره بینی های فرهنگی برای حفظ وحدت ملی و هویت فرهنگی انجام شده است و یا در حال انجام است . در این نوزده سال به جرات می توان گفت علیرغم مشکلات عمده اقتصادی، سیاسی و... هیچگاه از توجه به فرهنگ کاسته نشده است، به آماری دسترسی ندارم اما براساس مشاهداتم می توانم اظهار کنم که بیشترین سرمایه گذاریها در عرصه فرهنگ صورت گرفته است و به نظر می رسد اگربرسی صورت گیرد باید نسبت مراکز فرهنگی و فراغتی به جمعیت و یا به عنوان مصداق و نمونه تعداد آوازه خوان و رقاص به جمعیت در این کشور بیشتر از همه کشورها باشد!

پرزیدنت خردمند و دور اندیش تاجیکستان همو که تنجی و آرامش را پس از پنح سال جنگ داخلی به این کشور هدیه کرده است با توجه ویژه به فرهنگ و الگو قرار دادن فرهنگ و تمدن تاجیک توانسته است به خوبی از عهده مدیریت فرهنگی برآید به عنوان مثال هم اکنون علیرغم ارزان تر بودن لباس های وارداتی اکثر قریب به اتفاق زنان تاجیک لباس بومی و ملی خود را پوشیده و این کورته های ( پیراهن) رنگارنگ و زیبا امروزه هویت بخش زن تاجیک شده است علاوه بر آن  حفظ و آراستن گیسوان دراز را به عنوان یک شاخصه فرهنگی دیگرباید مد نظر داشت.

/ 1 نظر / 4 بازدید
بهار

سلام آیا منبعی هست که از دستاوردهای تاجیکستان طی سال های پس از استقلال مطلع شویم؟ ممنون