بدخشان

بسم الله الرحمن الرحیم

بدخشان

ولایت خودمختار کوهستان بدخشان (Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон)تاجیکستان با مساحت ۶۳۷۱۰ کیلومتر مربع با مرکزیت شهر مرزی خاروغ در جنوب شرق تاجیکستان از جنوب با افغانستان، از شرق با چین و از شمال باقرقیزستان همجوار است. ولایت خودمختار کوهستان بدخشان ۴۴,۵ درصد از مساحت کشور تاجیکستان را در بر گرفته است.

ولایت خودمختار کوهستان بدخشان رسماً در ۲ ژانویه ۱۹۲۵ تشکیل شد و پس از تأسیس جمهوری تاجیکستان ، منطقه بدخشان نیز جزئی از این جمهوری گشت. مردم بومی کوهستان بدخشان به پامیری‌ها معروفند و بیشتر به زبان پامیری کفتگو می کنند. در جریان جنگ داخلی تاجیکستان  حکومت محلی ولایت خودمختار کوهستان بدخشان اعلام استقلال کرد. و یکی از دژهای گروه‌های مخالف دولت شد. مدتی بعد ولایت خودمختار کوهستان بدخشان اعلام استقلال خود را ملغی کرد.


بلندترین کوه‌های رشته‌کوه پامیر و سه قله از پنج قله ۷۰۰۰ متری منطقه آسیای میانه شوروی پیشین در این ولایت قرار گرفته. سه قلّهٔ بلند بدخشان عبارت‌اند از قلّهٔ ۷۴۹۵ متر ی اسماعیل سامانی(قلّهٔ کمونیسم) قلّهٔ ۷۱۳۴ متر ی استقلال (قلّهٔ لنین) در مرز قرقیزستان، و قلّهٔ ۷۱۰۵ متر ی کورژنیوسکی .

گفته شده است که 93%تاجیکستان کوه بوده و غیر قابل کشت. این مطلب هنگامی آشکار می شود که به منطقه بدخشان سفر کرده و محصوری خود و مردمان با صفای این منطقه را در میان کوهها شاهد باشید.


امیدوارم این منطقه که چند روزی ناتنج و ناآرام گشته دوباره روی تنجی و آرامش را به خود دیده و با تکمیل راههای دسترسی تعدادبیشتری از مشتاقان امکان دیدن این منطقه زیبا و بکر را پیدا کنند.


/ 0 نظر / 11 بازدید