اسماعیلیه

سنتر اسماعیلیان که در سال 2009 افتتاح گردیده است وبه ظاهر فعالیت چندانی ندارد روزهای یک شنبه هر هفته دربهای خود را به روی بازدید کنندگان باز نموده و راهنمایان آن ضمن معرفی بنا و معماری آن به معرفی و تبلیغ اسماعیلیه می پردازند و الحق که چه زیبا و استادانه کار خود را انجام می دهند. در مورد تعداد افراد دارای این مذهب در تاجیکستان اطلاعات زیادی در دست نیست اما جمعیت آنها را در حدود 200 هزار نفر تخمین می زنند که بیشتر در منطقه پامیر و شهردوشنبه ساکنند.اسماعیلیان تاجیک به خاطر شرایط دوران حکومت کمونیستی و قاعده تقیه ، از آداب و رسوم و اعتقادات خود فاصله گرفته و جوانان اسماعیلی مسلک عموماً چندان چیزی از آئین و مرام خود نمی دانند. از این روی تشکیلات اسماعیلیان تلاش وسیعی را برای آشنا کردن پیروان سابق و جذب افراد تازه که بدانها مستجیب گفته می شود انجام می دهد. در ادامه مروری گذرا برتاریخ ، اعتقادات و شرایط امروزین این فرقه صورت گرفته است.

  اسماعیلیه یا باطنیه فرقه‌ای از شیعه امامیه هستند که معتقدند پس از مرگ امام جعفر صادق(ع) امامت به پسر بزگتر وی می‌رسید؛ اما چون پسرش اسماعیل پیش از پدر درگذشته بود، امامت به محمد بن اسماعیل که سابع تام است و دور هفت با او تمام می‌شود و پس از او امامت در خاندان وی باقی ماند ، منتقل شده است. آنها در میان اهل سنت به «باطنیان»مشهورند و شیعه هفت امامی نیز نامیده می‌شوند. اسماعیلیان چون معتقد به هفت امام می باشند به سبعیّه یا هفت امامیه نیز معروفند . البته طی گذر زمان به بنامهای دیگری نیز نامیده شده اند از جمله، مبارکیه، خطّابیه، باطنیه، تعلیمیه، سبعیّه،  ملاحده و ....

گویا از نظر اسماعیلیان امامت دارای مراتب چهارگانه زیر است.1 ـ امام مقیم: کسی که پیامبر ناطق را بر می انگیزد و این عالی ترین درجه امامت است و آن را (رب الوقت) نیز گویند.2 ـ امام اساس: وصی و جانشین پیامبر که سلسله امامان مستقر در نسل او تداوم می یابد.3 ـ امام مستقر: کسی که امام پس از خود را تعین می کند.4 ـ امام مستودع: که به نیابت از امام مستقر به انجام امور امامت قیام می کند و حق تعیین امام پس از خود را ندارد وی را نایب الامام نیز گویند. راه تعیین امام از نظر اسماعیلیه دو چیز است: وراثت و نص امام مستقر.

تعالیم ظاهری اسماعلیه با معتقدات شیعة دوازده امامی چندان تفاوتی ندارد و همان احکام شرعی اسلام مانند نماز و روزه، وخمس و زکات و غیره است. اسماعیلیان. در نماز پس از خواندن سورة فاتحه این دعا را می خوانند:

«سجدت وجهی الیک و توکلت علیک منک قوتی و انت عصمتی یا رب العالمین اللهم صل علی محمد المصطفی و علی علی المرتضی و علی الائمة الاطهار وعلی حجة الامر صاحب الزمان و العصر امامنا الحاضر الموجود مولانا شاه کریم الحسینی اللهم لک سجودی و طاعتی»

اسماعیلیه امروز به دو طایفة آغاخانیه (آقاخانیه) و بهره (بحره) تقسیم می شوند که باز ماندگان دو فرقة نزاری و مستعلوی هستند.در سازمان مذهبی اسماعیلیان به تازه معتقدان مستجیب گفته می شود ، سپس طیف ماذون، پس از آن داعی، و در نهایت حجت، باب و امام قرار می گیرند. رهبری در اسماعیلیه ارثی است . آقا خان سوم (سر سلطان محمد شاه آقاخان) چهل و هشتمین امام مسلمانان شیعهی اسماعیلی با هشت سال سن در سال 1885 میلادی به امامت اسماعیلیه رسید و حدود 70 سال این امر بر عهده وی بوده است. او عضو شورای قانونگذاری سلطنتی هند (۱۹۰۴-۱۹۰۲)، رییس مسلم لیگ سراسری هند (۱۹۱۳-۱۹۰۶) و بنیانگذار کنفرانس مسلمانان سراسر هند (۹-۱۹۲۸) بود . در سال ۱۹۳۴ به عضویت شورای خبرگان بریتانیا منصوب شد. او در مقام نمایندهی هند در کنفرانس کاهش تسلیحات در ژنو در سال ۱۹۳۲ و به عنوان فرستادهی ارشد هند در جامعهی ملل در دههی ۱۹۳۰ شرکت داشت. در سال ۱۹۳۷ او به عنوان رییس جامعهی ملل انتخاب گردید.

  بعد از مرگ وی در سال 1957 میلادی نوه ۲۰ ساله اش به نام کریم الحسینی ملقب به آقا خان چهارم به رهبری فرقه اسماعیلیه رسید. او چهلونهمین امام موروثی مسلمانان شیعی اسماعیلی است. آقا خان چهارم در سیزدهم دسامبرسال ۱۹۳۶ در شهر ژنو زاده شده است. سالهای آغازین کودکیاش را در نایروبی پایتخت کنیا سپری نموده و در سال ۱۹۵۹ با مدرک لیسانس در رشتهی تاریخ اسلام از دانشگاه هاروارد فارغالتحصیل شده است. پدربزرگ آقاخان (امام چهل و هشتم) ریاست جامعهی ملل را بر عهده داشته و پدرش شاهزاده علیخان سفیر پاکستان در سازمان ملل بود. عموی او شاهزاده صدرالدین مسؤول پناهندگان سازمان ملل، هماهنگ کنندهی سازمان ملل برای کمکرسانی به افغانستان، و نمایندهی اجرایی سازمان ملل در مناطق مرزی عراق- ترکیه بوده است. برادر آقاخان، بعد از فارغالتحصیل شدن از دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۶۵ به بخش امور اقتصادی و اجتماعی در دبیرخانه سازمان ملل ملحق شد. وی مدیر بنیاد آقاخان (AKF) بوده و عضو هیأت مدیرهی صندوق توسعهی اقتصادی آقاخان (AKFED) و رییس کمیتهی اجرایی آن است. او رییس مؤسسهی فرهنگی آقاخان (AKTC) نیز میباشد. آقا خان چهارم او سیستم پیچیدهی اداره

/ 2 نظر / 38 بازدید
فردوس فرخ امیری

جنا آقای مجید اسدی، باید برای شما به مناسبت نوشتن این متن زیبا که در مورد اسماعیلیه نوشته اید تبریک بگویم و بی تعصبی شما را با تمام وجود بستایم. متنی را که نوشته اید، واقعاً در زمینه تحقیق نموده اید، ولی دو نکته را باید عرض کنم: 1- اینکه اسماعیل قبل از پدر وفات نکرده و ده سال بعد از وفات پدر دنیا را ترک نموده، برای معلومات بیشتر به تاریخ الدعوة الاسماعیلیه محترم مصطفی غالب مراجعه شود. 2- سبعیه خواندن اسماعیلیان تهمتی است برای ایشان، چون تنها اسماعیلیان خالصه معتقد به هفت امام اند و دیگران به امام حاضر معتقدند. ممنون

عظيم

سلام خيلي خوب و با ارزش بود با تشكر يكي از اسماعيليان ايران مشهد