میمونچه

بسم الله الرحمن الرحیم

میمونچه

واژه "میمون" و "میمونچه" در ادبیات شفاهی تاجیکان با لحن های متفاوت ادا شده و هر لحن مفهومی خاص و بعضاً متضاد می یابد. در واقع این کلمه به تنهایی خود گپی دو پوسته و شاید هم چند پوسته است.

گاهی به کسی که از او نفرت و کراهتی وجود دارد میمون گفته شده و برای مثال می گویند که:"او مرا نمیفارد، رنگ میمون است".یا اینکه "او اَفت و بشره اش رنگ میمون است و باز کتگی اش در آسمان" (با این که زیبا نیست ولی بسیار خودش را خوب و بزرگ احساس می کند) همچنین به زنانی که آرایششان از حد اعتدال گذشته است میمون گفته وبا اشاره به او می گویند: "خودشه رنگ میمون کرده"

در مقابل به کسی هم که مورد توجه و محبت آنها هم قرار می گیرد میمون یا میمونچه خطاب می کنند.برای مثال مادری که می خواهد فرزندانش را مورد نوازش قرار دهد و محبت خودش را به آنها منتقل کرده آغوش باز کرده و به فرزندانش می گوید: "بیایید میمونچه های خوش روی من". یا اینکه زنی که خود را برای شویش آرایش می کند شویش را خطاب کرده و می گوید: "امشب برای تو خودم را میمونچه کرده ام باز هوشت نرود."

البته اگر واژه میمون یا میمونچه با کراهت و نفرت بیان شود تلاش می شود که به گونه ای گفته شود تا شخص مورد نظر نشنود چون باعث جنجال  و "خرخشه کلان"(دعواو جنجال) می شود اما در مورد خودیها و آنگاه که از روی مهر و محبت گفته می شود سعی میشود هم بلند گفته شود و هم لحن کلام به گونه ای باشد که مخاطب منظور اصلی را درک نمایدکه مراد دوست داری و ابراز محبت است.

گویا در گذشته های نه چندان دور هم آدمان بسیار زیبا با واژه میمون توصیف می شده اند.

/ 2 نظر / 31 بازدید
یکی از دوستان ساکن دوشنبه

سلام ، حرفهای بوداری می زنی؟؟؟ دست ما رو هم بگیر[نیشخند]

یک ایرانی

فکر کنم این بهترین اصطلاح برای ایرانیانی است که در اینجا رعایت شئو نات را نمی کنند وبعد هم از دانشگاههای اینجا مینالند بدون هیچ دلیلی خواهر عزیز چرا به کسان دیگر ژیشنهاد رشوه نمی دهند من اینجا دانشجوی حضوری هستم وتا بحال هیچکس حتی در خواست یک درم هم امن نکرده است دلیل درخواست رشوه را خودتان بهتر میدانید خب ژس رعایت کنید