معرکه برخط گیری

همه این اطلاعات مربوط است به قریب یک دهه قبل و برای بروز کردن این آمار و دسترسی به معلومات دیگر قرار است از 21 سپتامبرسال جاری (20/6/1389) تا 30 سپتامبر در کشور تاجیکستان سرشماری صورت گیرد . اقدامی که در تاجیکستان معرکه برخط گیرینامیده شده و برای انجام آن تدارک وسیعی دیده شده است و تبلیغات گسترده ای در مورد انجام آن انجام می گیرد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
بهار

سلام آمار دقیق تری از جمعیت جوان کشور( 18 تا 29 سال) وجود ندارد؟ آیا سایتی هست که آمار جدیدی را که گفتید, واگو کند؟ ( مانند استانداری خودمان یا اداره آمار) از حوصله شما ممنون.