ثبت نام مطمئن در دانشگاههای تاجیکستان

بسم الله الرحمن الرحیم

ثبت نام مطمئن در دانشگاههای تاجیکستان

اخیراً تعدادی از هموطنان عزیز که تمایل داشته اند در تاجیکستان ادامه تحصیل دهند دچار مشکلات عدیده شده و علیرغم پرداخت مبالغ کلان تکلیف ثبت نامشان مشخص نیست  به عنوان یک هموطن که قریب یکسال است در تاجیکستان تحصیل و زندگی کرده و تقریباً با دانشگاهها و فرایند ثبت نام دانشگاههای تاجیکستان آشنا  می باشم چند توصیه را به متقاضیان کرده و امید دارم در این زمینه کمکی برای این دوستان باشد.

1-قبل از هر گونه تصمیم و پرداخت وجه به شرکت ها ، موسسات و یا افرادی که ادعا می کنند می توانند برای شما از دانشگاههای تاجیکستان پذیرش گرفته و شما را ثبت نام کنند حتماً در اینترنت سرچی داشته باشید و حداقل اطلاعاتی را گردآوری فرمائید.

2-سفر به تاجیکستان قبل از تصمیم قطعی به ثبت نام و اعتماد به شرکت ها ، موسسات و یا افرادی که ادعا می کنند می توانند برای شما از دانشگاههای تاجیکستان پذیرش گرفته و شما را ثبت نام کنند بسیار مهم است از این سفر و هزینه های آن واهمه نداشته باشید مطمئن باشید که از عهده این سفر به راحتی برآمده و حداقل این است که یک سفر تفریحی و سیاحتی داشته اید.

3-قبل از پرداخت هرگونه وجهی به شرکت ها ، موسسات و یا افرادی که ادعا می کنند می توانند برای شما از دانشگاههای تاجیکستان پذیرش گرفته و شما را ثبت نام کنند،  حتما با سه نفر از دانشجویانی که در تاجیکستان تحصیل کرده و حداقل سه ماه سابقه حضور در تاجیکستان را دارند مشورت بفرمائید.

4-ثبت نام در دانشگاههای تاجیکستان اقدامی سهل و ساده است مطمئن باشید که خودتان راساً از عهده آن برمی آید. توجه داشته باشید با مراجعه به شرکت ها ، موسسات و یا افرادی که ادعا می کنند می توانند برای شما از دانشگاههای تاجیکستان پذیرش گرفته و شما را ثبت نام کنند تنها هزینه بیشتر کرده و گرفتاریهای خود را چند برابر خواهید ساخت .

5-جدای از ثبت نام مشکل بعدی حضور و اقامت در تاجیکستان است به این مورد هم فکر کرده و شرایط را بسنجید.

۶- توجه داشته باشید که در بدخشان تاجیکستان که یک منطقه کوهستانی بوده و به خاطر خودمختار بودنش رفت و آمد به آنجا مشکلات خاص خود را دارد شعبه ای از آکادمی علوم تاجیکستان وجود دارد که ظاهراً اخیراً شرکت ها ، موسسات و یا افرادی که ادعا می کنند می توانند برای شما از دانشگاههای تاجیکستان پذیرش گرفته و شما را ثبت نام کنند ، این مرکز آموزشی را مد نظر دارند که ...... 

بازاگر به این نتیجه رسیدید که از طریق شرکت ها ، موسسات و یا افرادی که ادعا می کنند می توانند برای شما از دانشگاههای تاجیکستان پذیرش گرفته و شما را ثبت نام کنند اقدام کنید حتماً اقدام به عقد قرارداد رسمی کرده و وجوه درخواستی را در قبال دریافت رسید محکمه پسند پرداخت نمائید.

/ 0 نظر / 5 بازدید