سچاق

بسم الله الرحمن الرحیم

سچاق

یکی از چیزهایی که در تاجیکستان در رزمیرهای متنوع  بسیار استفاده دارد "سچاق" است . در"آشخانه ها" و بر سر "دسترخان" نوع کوچک سچاق قرار داده شده و از آن به جای دستمال کاغذی استفاده می شود. البته هنوز متوجه این مطلب هم نشده ام که نگارش صحیح آن "صچاق" است یا "سچاق" همچنانکه در ایران هم نفهمیدم بالاخره آنچه که با آن دست و روی خود را "قاق" ببخشید خشک میکنیم "حوله" است یا "هوله"

/ 1 نظر / 40 بازدید
دوست

اگر در این واژه حرف (چ) بکار رفته باشد، یعنی ریشه اش فارسی است و حرف سین با حرف چ حمع می شود و وازه سچاق را می سازد. و اگر به جای حرف چ از ج استفاده شود ان موقع واژه می تواند ریشه عربی داشته باشد و "صجاق" بسازد.